Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

CO2-fangst og lagring avgjørende for å nå klimamål

På et frokostseminar torsdag 25.8 ble det belyst hvordan Norge og norsk industri kan bidra til å løfte fram CCS-teknologi. Men det trengs tydelig politikk og konkrete prosjekter for å kunne gjennomføres i fullskala. 

STOR INTERESSE: CCS-interessen var stor da Norsk olje og gass, ZERO og Sintef inviterte til frokostmøtet torsdag. (Foto: Hans Starheim/ZERO).

Karbonfangst- og lagring vil være avgjørende for at Norge og verden skal kunne nå sine utslippsmål. Torsdag inviterte Norsk olje og gass sammen med ZERO og Sintef til et frokostseminar som tok for seg hvordan fullskala CO2-håndtering skal kunne realiseres. Det ble gitt honnør til regjeringen for at satsingen på karbonfangst og lagring (CCS) har kommet inn i et godt og konstruktivt spor. Men statsbudsjettet senere i høst er avgjørende viktig for veien videre og for å sikre kontinuitet og forutsigbar framdrift.

Statsbudsjettet avgjørende

- Det er helt avgjørende at regjeringen i statsbudsjettet for 2017 bevilger midler til videreføring av de tre konkrete CO2- fangst prosjektene, transport- og lagringsløsningene fra mulighetsstudien til Gassnova. Dette er en unik mulighet for Norge å bidra til en helt nødvendig teknologi for å nå klimamålene verden har satt i Paris og for å nå egne nasjonale utslippskutt, sier direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass, Hildegunn T. Blindheim.

I sommer leverte Gassnova mulighetsstudier for alle ledd i en kjede for å fange, frakte og lagre CO2 i Norge. De tre bedriftene Yara, Norcem og Klemetsrud energigjenvinningsanlegg har utredet muligheter for fullskala fangst og lagring, og alle tre har vist at dette er teknisk gjennomførbart. Gassco og Statoil har videre utredet mulighetene for å transportere og lagre den fangede CO2-en.

Eksisterende kompetanse

Dersom disse tre prosjektene videreføres vil det kunne gi læring som kan spres videre til ulike land og næringer. Det kan også føre til en lagringsløsning som har tilstrekkelig kapasitet for også andre land rundt Nordsjøen.

Norsk olje- og gassindustri har allerede lagret 20 millioner tonn CO2 på norsk sokkel de siste 20 årene. Industrien har stor kompetanse og kunnskap om hvordan dette kan gjennomføres på en sikker og effektiv måte.

Norsk petroleumsindustri kan ha store fordeler innen utviklingen av CCS, og det må bygges videre på den sterke kompetansen som eksisterer i den norske offshoreklyngen og i landbasert industri. Kun gjennom erfaring fra fullt etablerte verdikjeder vil kostnadsnivået for CCS kunne bli konkurransedyktig, og effektivisering og læring i alle ledd oppnås. For å få til dette må det tydelig avklares roller, insentiver og kommersielle forhold i samarbeid med industrien. 

Kontaktperson: Maiken Ree, tel 977 55 002