Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Stort behov for forskningsmidler til oljen

Når Olje- og energidepartementet og Norges Forskningsråd i dag deler ut 125 millioner kroner for teknologiutvikling på norsk sokkel, er det 17 av 77 søknader som får støtte til videre utvikling.

I dag ble det gjennom teknologiprogrammet Demo2000 delt ut 125 millioner kroner fra Olje og energidepartementet til 17 prosjekter som skal bidra til å gjøre norsk sokkel tryggere, grønnere og mer effektiv.

– Alle de imponerende prosjektene som kommer frem gjennom dette programmet, viser at det selv i nedgangstider investeres stort innen forskning og utvikling for å gjøre norsk sokkel grønnere og mer konkurransedyktig. Vi gleder oss til å se resultatene som midlene fra Demo2000 vil bidra til i fremtiden, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Men at midlene som i dag er tilgjengelig er nok til 17 prosjekter, betyr at det er 60 prosjekter som ikke får støtte. Dette er prosjekter som potensielt vil kunne bidra til en grønnere og mer effektiv produksjon, og som på sikt vil kunne generere aktivitet og arbeidsplasser. Dette er gryteklare prosjekter som kan settes i gang omgående, men det trengs midler for å komme i gang, sier Schjøtt-Pedersen.

Derfor har Norsk olje og gass tatt initiativ til at det i statsbudsjettet for 2017 etableres et prosjekt som tilføres 100 millioner koner første år, og som økes med ytterligere 100 millioner for hvert år de ti neste årene.

– Dette vil føre til et ytterligere løft i kampen for reduserte klimagassutslipp i oljenæringen, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. 

Olje- og gassnæringen har ambisjon om en betydelig reduksjon i utslippene av klimagasser fram til 2050. En ambisjon som går utover det vi i dag tror er mulig. Tilsvarende har næringen en ambisjon om å holde et høyt nivå på produksjon og verdiskaping som går utover det vi i dag tror er mulig.

For å kunne nå en slik ambisjon er det behov for et forskningsløft.

– Vi inviterer derfor myndighetene til en dugnad. Reduserte klimagassutslipp er viktig for verdens klima. Høy produksjon er viktig for at samfunnet skal kunne gi gode helsetilbud og gode skoletilbud. Et slik løft er derfor både i myndighetenes og næringens interesse.

Les mer om Demo 2000 på Forskningsrådets sider.

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Einar Fannemel, tlf: 416 30 070.