Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

–Naturgass er nødvendig for å nå klimamålene

"Uten naturgass fra Norge, vil ikke Europa kunne nå klimamålene satt i Paris." Det sier Hildegunn T. Blindheim, klimadirektør i Norsk olje og gass, som i dag legger frem en rapport om gassens rolle i Europa.

Foto: Harald Pettersen/ Statoil

Det er EU-landene selv som ser på naturgass som en nøkkel i energisystemet som gradvis skal gå over til å bli fornybart.
– Dette fordi gass fungerer som en ideell partner til fornybar energi, når kraftsektoren skal omstilles til lavutslippssamfunnet, sier Blindheim.

Her kan du lese rapporten som lanseres på Arendalsuka klokken 14 i dag.

Fornybar kraftproduksjon er væravhengig, uregelmessig og uforutsigbar. Inntil det utvikles utslippsfrie alternativer, vil gasskraft spille en viktig rolle for å sikre tilstrekkelig kraftproduksjon, og en sikker kilde til nødvendig fleksibilitet og back-up-kapasitet i kraftsystemet. Det eksisterer få gode alternativer til gasskraft", står det i rapporten.  Fornybarindustrien er enige i dette. I et felles brev fra fornybarorganisasjonene og til EUs politikere understreker også de at naturgass vil spille en stor rolle i et moderne og dynamisk kraftmarked som på best mulig måte skal legge til rette for en massiv innfasing av fornybar energi i Europa.

Avgjørende for samarbeidet med Europa
Blant dem som stiller seg bak rapporten, er EU- og EØS-minister Elisabeth Aspaker.

– Rapporten bekrefter inntrykket jeg har etter mine møter med EU, og samtaler med europeiske partnere, at naturgass er en viktig energikilde i Europa i dag, og det vil være det i lang tid framover. Norge leverer over 20 prosent av denne gassen. Men fortsatt er det mer lønnsomt å bruke kull enn gass i de fleste land i Europa. Vi må derfor opprettholde en tett politisk dialog med EU om gassens betydning for å nå felles energi- og klimamål. Dette står høyt på agendaen i mine møter med europeiske kolleger, sier Aspaker. 

– Energisikkerhet står svært høyt på den politiske agendaen i Europa. Det handler om å sikre borgere tilgang til bærekraftig energi på en kostnadseffektiv og pålitelig måte. Som stor energinasjon, innen olje og gass så vel som fornybar energi, forsøker Norge å være en god partner for EU i dette

 I dag er alternativet kull
– Gasskraftverk er langt mer fleksible enn kullkraftverk, og enda viktigere er det at gasskraftverk slipper ut halvparten av klimagasser enn de beste kullkraftverkene. Stabil leveranse av gass fra norsk sokkel som produseres med lavest utslipp av klimagasser i verden er definitivt å foretrekke framfor kull, sier Blindheim. 

– Hvis all norsk gass som eksporteres til Europa blir erstattet av kull, vil utslippene øke med flere ganger Norges totale utslipp.

Fakta om gass i Europa:

  • Det er mest kjent at gass brukes til gasskraftverk som produserer strøm, men denne bruken av naturgass utgjør omtrent en fjerdedel av naturgassen som brukes i Europa.
  • Omtrent en tredjedel av naturgassen i Europa brukes direkte i husholdningene. Naturgass er en svært effektiv energikilde til direkte oppvarming, varmtvann og matlaging på gasskomfyrer i de europeiske hjem.
  • Naturgass og olje brukes i industri som produserer varer og produkter som vi alle etterspør. Varer som mobiltelefoner, pc'er, medisinsk utstyr og bygningsmaterialer. Naturgass brukes også til å framstille farmasøytiske produkter og kunstgjødsel. 

Kontakt

Hildegunn T. Blindheim, klimadirektør i Norsk olje og gass, tlf: 928 23 781

Einar Fannemel, kommunikasjonsrådgiver, tlf: 416 30 070