Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Mari Løvås

Forskere fra ulike miljøer samarbeider bra

Hva er de største hindrene for at en medisiner og en oljeingeniør skal kunne samarbeide? Stipendiat Hilda Bø Lyng ble overrasket over svaret hun fant.

Lyng tar doktorgrad ved Universitetet i Stavanger om kunnskapsoverføring mellom petroleumsindustrien og helsesektoren. Sammen med forsker Eric Brun har Lyng de siste tre årene fulgt sju prosjekter som går ut på å bruke kunnskap og verktøy fra oljesektoren på helsefeltet, eller motsatt.

Felles for prosjektene er at alle har fått støtte av Norway Pumps & Pipes, som ble startet for at de to sektorene skulle dra nytte av hverandre.

Språk er ingen sperre
På forhånd trodde forskerne at fagspråket ville spille en avgjørende rolle når to så ulike sektorer skulle ta i bruk hverandres kompetanse og teknologi. Til deres overraskelse var «stammespråk» ikke det største hinderet for samarbeid.

– Forskjell i fagspråk er mulig å overvinne, og hadde mye mindre betydning enn antatt. Fagfolk kan «oversette» hverandres termer ved å bruke analogier eller bilder, og dermed bygge bro seg imellom. Dette er en prosess som kan læres og systematiseres, påpeker hun.

Jo mer trening, jo lettere blir det å forstå hverandre.

Ulike interesser
Den største hindringen oppstår når sektorer med helt ulike interesser, motivasjons- og belønningssystemer skal jobbe sammen. Lyng kaller det høy institusjonell distanse – en avstand som viser seg i forskjellen mellom kommersielle og ikke-kommersielle aktører, som akademia og industrien.

Dette er ifølge henne den største barrieren. Ikke forskjeller i fagområder og språk.

Folk i oljeindustrien har typisk et fokus på systemer, legger hun til. De er gjerne opptatt av om eventuelle innovasjoner er kompatible med eksisterende teknologi. På sin side er helsefolk ofte opptatt av individer – av hvordan en bestemt teknologi kan hjelpe en enkelt pasient eller pasientgruppe.

– Men, sier hun, forskere samarbeider fint på tvers av sektorer. De samme gjør industriaktører.

Unngå å blande
Det en bør unngå, er å blande folk fra svært forskjellige bransjer sammen med både kommersielle og ikke-kommersielle aktører. En slik konstellasjon kan legge hindringer i veien for et fruktbart samarbeid. Utviklingen av nye løsninger kan for eksempel stoppe opp som følge av diskusjoner om hvem som skal tjene penger på dem.

Olje- og helsesektoren har mye felles, påpeker Lyng. Begge bruker avanserte verktøy til for eksempel simulering, måling og modellering. Å måle væskestrømning i et reservoar er ikke vesensforskjellig fra å måle blodtrykk og blodgjennomstrømning i hjertet.

Mange medisinske prosjekter sliter dessverre med å finne finansiering, og systemet for å søke midler til helseforskning er ikke lagt til rette for tverrfaglighet.

– Det blir ikke verdsatt at de bruker oljeteknologi når de søker støtte, påpeker Lyng.

Satser på helsefag
Norway Pumps & pipes startet i 2015, året etter den store nedturen i petroleumssektoren. Nå som aktiviteten i olje- og gassindustrien har tatt seg opp, er Lyng spent på hvor stor motivasjonen er for å finansiere nye prosjekter.

Hilda Bø Lyng ser likevel lyst på mulighetene for fortsatt teknologiutvikling på tvers av industrier. Helse er et satsingsområde i Stavanger-regionen, som allerede er hovedsete for landets største næring, olje og gass. Universitetet satser blant annet på helseteknologi og arbeider for å få et medisinstudium, og et nytt sykehus skal åpne på Universitetsområdet i 2023.

Forelsket i egen metode?
For å utvikle eierskap til ny kunnskap må folk få tid til å integrere den med kunnskapen de allerede har. Faglige møteplasser og konferanser er ofte veldig spesialiserte innenfor én disiplin, påpeker Lyng.

– Vi blir veldig lett forelsket i egen arbeidsmetode, sa en forsker vi intervjuet. Det folk har brukt tid på å lære seg, må de være villig til å endre på, sier hun.

Siden det ligger mange framtidige utfordringer innenfor både helse og miljø, er det nødvendig å skape nye møteplasser som går på tvers av gamle faggrenser.

– Vi trenger arenaer der det legges til rette for kunnskapsoverføring og tverrfaglighet. Vi kan ikke bare basere seg oss på ildsjeler, sier hun.

Hun vil presentere forskningen på konferansen Pumps & Pipes Norway 2018 som avholdes på Sola Strand Hotel 17. og 18. oktober i samarbeid med Norsk olje og gass.

Se programmet til Pumps & Pipes Norway 2018 her.

Meld deg på konferansen her.

Tekst: Astri Sivertsen
Foto: Mari Løvås

Norway Pumps & Pipes er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitetssjukehus, forskningssenteret Iris (nå en del av Norce), den regional organisasjonen for næringsutvikling Greater Stavanger og flere bedrifter. Formålet er å fremme kompetanseoverføringer på tvers av fagfelt, og samle fagfolk og forskere innen olje og gass, medisin og akademia for å utveksle ideer og erfaringer. Samarbeidet startet i 2015, og fikk fem millioner kroner i støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet. Åtte prosjekter har så langt blitt delfinansiert av Norway Pumps & Pipes.