Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Nashater Solheim

- Pumps & Pipes er en enkel og vakker idé

Helseminister Bent Høie var imponert over prosjektene som ble løftet frem under den første Pumps & Pipes Norway-konferansen.

Eksperter innen medisin og petroleum fra begge sider av Atlanterhavet var for første gang samlet i Stavanger for å utveksle erfaringer og kunnskap.

Pumps & Pipes-konseptet går ut på å samarbeide på tvers av fag og industrier for å finne nye og bedre løsninger. Områdene petroleum og helse har vist seg å ha spesielt mye å tilby hverandre.

Det første samarbeidet av denne typen startet i Texas, og på Stavanger-konferansen var selve grunnleggeren av Pumps & Pipes, Alan B. Lumsden, en av foredragsholderne.

«Naboens verktøykasse»

Han er medisiner i Houston, og opplevde stadig vekk å havne ved siden av oljeingeniører på flyreiser. Flere av dem påpekte likhetene mellom det de to ulike yrkesgruppene drev med. For eksempel er måling av blodstrøm gjennom årer og væsker gjennom en rørledning egentlig ikke vesensforskjellig.

Dermed kom ideen: Kanskje ulik tilnærming og teknologi kan bidra til å løse kjente problemer på hverandres fagområde? Resultatet ble Pumps & Pipes-organisasjonen, og drøye 10 år senere har mange slike prosjekter sett dagens lys.

– Vi ser stadig at løsningen på våre problemer ligger i «the other guy’s toolkit», sa Lumsden.

 

Rørkutting på bein

Ruben Rathnasingham, assisterende dekan for Health Product Innovation ved Dell Medical School i Texas, kom fra USA med en rekke eksempler på teknologioverføringer.

Blant annet forsøker de å bruke laserteknologi for kutting av rør i industrien som verktøy til å skjære i bein. Målet er å redusere antall pasienter som må komme tilbake for ny operasjon etter å ha fått byttet ut kneet med et implantat, på grunn av svakheter i dagens verktøy. 

Dell Medical School er et nytt universitet som ble bygget opp rundt innovasjonsmetodikk.. Det innebærer nye arbeidsprosesser, med grundig behovsanalyse og tidlig testing av mulige løsninger på universitetets klinikker.

–  Jeg har sansen for olje- og gassindustrien tilnærming, som alltid definerer utfordringen før man finner løsningen, sa Rathnasingham.

Norske prosjekter

Den norske avleggeren av Pumps & Pipes er et samarbeid mellom Stavanger Universitetssjukehus (SUS), NORCE, UiS og Greater Stavanger. De har også hjulpet fram en rekke prosjekter som opererer i det teknologiske skjæringspunktet mellom helse og olje, og flere av dem ble presentert på konferansen.

Blant annet samarbeider SUS, UiS og NORCE om et prosjekt for å lage et personalisert 3D-bilde av blodstrømmen gjennom hjertet, med fargekoding som kan hjelpe leger med å vurdere om pasienten trenger operasjon eller ikke.

Sigrid Kaarstad Dahl, forsker ved Sintef, snakket om hvordan de gjennom olje- og gassforskning bruker simulering for å forutsi effekten av kirurgiske inngrep før de blir foretatt. Dermed kan pasienten få en mer skreddersydd behandling, og faren for at de må opereres på ny reduseres.

Helge J. Bjorland i Globus AI fortalte om hvordan de har overført teknologi for dataanalyse innenfor olje og gass, til å forutse endringer i pasientens helsetilstand på et tidlig stadium.

Fredrik Bærheim i NUI viste sin nye løsning for å hjelpe KOLS-pasienter basert på dykkerteknologi utviklet på norsk sokkel.

Thomas Lindner i Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter (RAKOS forklarte hvordan de kan analysere nødsamtaler for å gi bedre prehospital behandling til pasienten og raskere bestemme hvilket sykehus pasienten bør bringes til.

Forsker på innovasjon

Gründerbedriften Tidewave presenterte sitt produkt, en madrass for sykehussenger som sakte vender pasienten fra side til side for å unngå liggesår. Dette startet som et studentprosjekt ved UiS.

Ph.d.-student Hilda Bø Lyng presenterte sin forskning om hvordan forskere fra ulike områder best kan samarbeide, og hvilke hindringer de ofte møter.

Adnan A. M. Aqrawi, Lead Consultant in Equinor Technology Innovation, fortalte om hvordan selskapet dyrker innovasjonskultur og jobber fram konkrete nyvinninger, både internt og i samarbeid med andre.

Skryt fra helseministeren

Helseminister Bent Høie kastet glans over konferansens andre dag, hvor han ga det tverrfaglige samarbeidet tommel opp.

– Pumps and Pipes er en enkel og vakker idé. Men den krever også mye hardt arbeid. Jeg er imponert over de prosjektene som er blitt presentert her disse to dagene, sa statsråden.

– Utfordringen innenfor helse er at befolkningen blir stadig eldre og vi kommer til å trenge stadig mer pleietjenester. Dette behovet kan ikke møtes med en evig økende pengebruk. Vi trenger nye løsninger, slo Høie fast.

– Norge er innovativt

Han har stor tro på at helseteknologi kan bli et nytt bein å stå på for Norge i framtiden.

– Jeg tror vi i Norge er mer innovative enn vi gir oss selv ære for. Dere her i salen er et eksempel på det.

117 personer var påmeldt til konferansen, som ble avholdt på Sola Strand Hotel 17. og 18. oktober 2018. Arrangørene av konferansen var Norway Pumps & Pipes og Norsk olje og gass.