Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Henning Flusund

Fisk og seismikk 2021

Over 100 fiskere, fiskerikyndige, forskere og representanter fra fiskeri- og olje- og gassnæringen møttes til dialog under årets digitale "Fisk og seismikk."

– Fiskeri og olje- og gass er to av Norges viktigste næringer, og det er viktig både for næringene og for Norge at vi har en god, åpen og produktiv dialog, sa Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

«Fisk og seismikk» er et årlig kontaktmøte mellom næringene og de fiskerikyndige for å tilrettelegge for samarbeid og informasjonsdeling.

Hauglie la i sitt innlegg vekt på hvor viktig det er med den gode dialogen på tvers av næringene og med myndighetene.

– For oss er det viktig med en god dialog de ulike aktørene imellom, både på myndighetssiden og fra næringene. At vi kan finne gode løsninger som kan legge til rette for en god, velfungerende sameksistens oss aktører innen fiske, seismikk, olje og gass imellom. Vi vet at dette ikke alltid har gått smertefritt. Derfor tar vi også dette på alvor.

Kunnskapsløft

Seminaret gikk over to dager og hadde et allsidig program som legger opp til diskusjon, kunnskapsdeling og faglig påfyll fra forskere fra blant annet Havforskningsinstituttet.

På onsdagen sto seismikkerfaring fra 2020 på agendaen og ny portal fra Oljedirektoratet. Fiskeridirektoratet presenterte kartløsning og åpne data til planlegging og gjennomføring av seismikk. Torsdag var viet til sameksistens i praksis og hvorfor kommunikasjon i felt er så viktig. To forskningsprosjekter om seismikk og torsk ble presentert i tillegg til sluttrapport for KINO2 som viser når fisken gyter i Nordsjøen.

Onsdag 21. april

12.00    Åpning - Anniken Hauglie, Norsk olje og gass

12.10    Seismikk 2019 og 2020 – Jan Stenløkk, Oljedirektoratet

12.30    Ny portal – Heidi Hagland, Oljedirektoratet

13.00    Fiskeridirektoratets kartløsning og åpne data til planlegging og gjennomføring av seismikk; utgangspunkt i Akademika Lazarev – Per Finne, Fiskeridirektoratet

Seismikkerfaring 2020

14.00    Seismikkteknologi – Gunhild Myhr, PGS

14.30    Eksempel og læring fra PGS innsamling

              Gunhild Myhr, PGS

              Kari Grundtvig, Fiskeridirektoratet

              Olav Dale, Skipper

Torsdag 22. april

09.00    Sameksistens i praksis. Planlegging og gjennomføring av seismikkinnsamling på Tampen 2019 – Geir Steinar Søvik, Equinor

09.30    Kommunikasjon i felt – et eksempel på hvorfor dette er viktig - Jens Olav Bruun Paulsen, Equinor

Forskning og utvikling

10.00    Fritt svømmende torsk og en ekte seismikk lydkilde – hva har vi lært fra PCAD4Cod prosjektet? – Jürgen Weissenberger, Equinor

10.30    Effekter av seismikk på fritt svømmende torsk i gyteperioden – Lise Doksæter Sivle, Havforskingsinstituttet

11.00    Kartlegging av gytefelt og gyteperioder i Nordsjøen, KINO2 (2017-2021) – Bjørn Krafft, Havforskningsinstituttet

Her finner du presentasjonene fra Fisk og seismikk 2021.