Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Produktivt dialogmøte

Over 100 fiskere, fiskerikyndige, forskere og representanter fra fiskeri- og olje- og gassnæringen møttes til dialog under årets «Fisk og seismikk» i Bergen.

- Fiskeri og olje- og gass er to av Norges viktigste næringer, og det er viktig både for næringene og for Norge at vi har en god, åpen og produktiv dialog, sa Tommy Hansen, direktør næringspolitikk og kommunikasjon i Norsk olje og gass.

«Fisk og seismikk» er et årlig kontaktmøte mellom næringene og de fiskerikyndige for å tilrettelegge for samarbeid og informasjonsdeling.

Essensielt med seismikk
Hansen var opptatt av at det må være god dialog og samarbeid mellom næringene, og at olje- og gassnæringen ønsker å gjøre det de kan for å sikre god sameksistens. Samtidig slo han fast at det er viktig å gjennomføre seismikk på norsk sokkel.

- Å finne nye olje- og gassfelt er avgjørende for å sikre arbeidsplasser og det norske velferdsnivået. Vi vet også at vi trenger å finne mer olje, og spesielt gass, for å løse klimautfordringene. Seismikk er eneste måten vi kan gjøre det på, sa Hansen, som understrekte at funnene som er gjort de senere årene ikke erstatter produksjonen.

Han viste til at olje- og gassnæringen er Norges desidert mest lønnsomme, med en verdiskapning per sysselsatt på 7,57 millioner kroner per ansatt, til sammenligning har annen industri en verdiskapning på under en million per ansatt.

Ikke mot
Lederen i Fiskarlaget, Kjell Ingebrigtsen, var tydelig på organisasjonen ikke er mot petroleumsvirksomhet, men er avhengig av tilgang til fiskeriressursen når de ulike fiskeriene pågår.

-Jeg opplever at vi har et så godt samarbeid mellom oss, Norsk olje og gass og myndighetene det er mulig å ha. Vi kan ta kontakt med hverandre og vegen er kort for å opprette kontakt i enkeltsaker, samtidig som det nå har kommet på plass avklarte grunnregler, sa Ingebrigtsen.

Kunnskapsløft
Seminaret går over to dager og har et allsidig program (se link) som legger opp til diskusjon, kunnskapsdeling og faglig påfyll fra forskere fra blant annet Havforskningsinstituttet.

Presentasjonene fra seminaret vil bli lagt opp på Norsk olje og gass’ etter godkjenning.

Presentasjoner Fisk og seismikk 2018
Program

Makrellen, hvor er den og hvordan lever den.

Bruk av modellering

Samarbeid og fremtidige utfordringer, Kjell Ingebrigtsen

Innlegg fra Tommy Hansen

Meldesystemet

Dialog i krevende situasjoner

Norges Fiskarlag- Kommentarer til innlegg om dialog i krevende situasjoner

Erstatningsnemnda sitt arbeid

 Survey planlegging dypseismikk

Lyd og fiskens reproduksjon

Hvordan makrell reagerer på seismikk

SpawnSeis, nytt forskningsprosjekt

Seismisk innsamlingsteknologi under utvikling