Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
En gjennomskåret sulfidprøve, hentet opp fra ODs tokt på Mohnsryggen i Norskehavet i 2020. Foto: Øystein Leiknes Nag, Oljedirektoratet.

Regjeringen opprettholder fremdriften i åpningsprosessen for mineralvirksomhet

― Utvinningen av havbunnsmineraler i Norge representerer en stor mulighet for industrien og kompetansen som finnes i tradisjonell olje- og gassvirksomhet.

― Det er positivt at regjeringen med denne fremleggelsen opprettholder fremdriften i åpningsprosessen for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Vi skal nå sette oss godt inn i konsekvensutredningens innhold og vil delta i høringsrunden på ordinær måte, sier Torbjørn Giæver Eriksen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Offshore Norge.

Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.

― Dersom vi skal nå globale klimamål vil dette føre til en massiv omveltning av energisystemet globalt. Vi vet at dette vil øke etterspørselen etter mineraler og metaller kraftig, legger Eriksen til.

― Utvinningen og prosesseringen av enkelte mineraler og metaller er i dag svært geografisk konsentrert. For at tempoet i det grønne skiftet skal øke er vi avhengige av et tilstrekkelig og stabilt tilbud av nødvendige råmaterialer. Når tilbudet derimot er svært konsentrert, blir det også sårbart for plutselige skifter i handelspolitikk eller konflikt, fortsetter han.

― Norge kan med sine mineralforekomster på norsk sokkel være en trygg og stabil tilbyder av metaller på samme måte som vi har levert olje og gass i mange tiår, forutsatt at utvinningen kan skje på en miljømessig forsvarlig måte, sier Eriksen.

― Utvinningen av havbunnsmineraler i Norge representerer en stor mulighet for industrien og kompetansen som finnes i tradisjonell olje- og gassvirksomhet. Norge kan bli et foregangsland på dette feltet med høyt fokus på teknologiutvikling, miljøsikkerhet og lokal verdiskaping. Dette forutsetter imidlertid at det også utvikles gode, forutsigbare rammebetingelser for potensielle aktører, avslutter Eriksen.

Torbjørn Giæver Eriksen.jpg
Torbjørn Giæver Eriksen. Foto: Mats Bakken