Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

TFO 2022: Fortsatt stor tro på norsk sokkel

Olje- og energidepartementet tilbyr 47 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden TFO 2022.

De 47 utvinningstillatelsene som blir tilbudt i årets runde fordeler seg på Nordsjøen (29), Norskehavet (16) og Barentshavet (2).  

Også i år er det et høyt antall utvinningstillatelser. Det bidrar til å holde aktivitetsnivået oppe, og sikrer at vi kan være en pålitelig leverandør av energi til Europa. Produksjonen på norsk sokkel vil reduseres mye framover, og derfor er det behov for å lete etter olje og gass for å hindre en for bratt nedgang. Det er viktig at attraktivt areal blir gjort tilgjengelig, slik det blir gjort i dag, sier Torbjørn Giæver Eriksen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon.  

25 ulike oljeselskaper, fra de store internasjonale selskapene til mindre norske leteselskaper, får tilbud om andeler i en eller flere av disse tillatelsene. 12 selskaper blir tilbudt ett eller flere operatørskap.  

Det ble skapt usikkerhet i høst da SV fikk gjennomslag for å utsette 26. konsesjonsrunde frem til 2025. Derfor er det svært viktig at det i dag blir slått fast at TFO ligger fast

Gjennom en aktiv tildeling av arealer bidrar myndighetene til at selskapene kan påvise og utvinne funn som ligger nær utbygd eller planlagt infrastruktur. Feltnær leting vil bidra til å forlenge levetiden til felt som allerede er i produksjon. Den brede interessen fra industrien i denne runden viser at selskapene fortsatt har stor tro på norsk sokkel og fremtidig lønnsomhet fra leting, avslutter han.  

Les mer her.