Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

TFO: Viktig for forsyningssikkerheten til Europa

Energidepartementet tilbyr 62 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden TFO 2023.

De 62 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (29), Norskehavet (25) og Barentshavet (8). 24 selskaper får tilbud andeler i en eller flere tillatelser, mens 16 av selskapene blir tilbudt ett eller flere operatørskap.

- Det er svært gledelig at så mange selskaper ønsker å delta i årets TFO-runde. Dette bidrar til forsyningssikkerheten i Europa ved å sikre tilgangen til pålitelige energikilder og redusere avhengigheten av andre regioner, sier Torbjørn Giæver Eriksen som er direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Offshore Norge.

TFO-ordningen ble innført i 2003 for de mest kjente delene av kontinentalsokkelen.

- TFO-rundene har siden introduksjonen vært en suksess siden og vært avgjørende for selskapenes muligheter til å utforske og utvikle ressurser på norsk sokkel. TFO-rundene er nøkkelen for å sikre aktivitet og arbeidsplasser, samt ha en bærekraftig ressursutnyttelse i fremtiden. Den brede interessen fra industrien i denne runden viser at selskapene fortsatt har stor tro på norsk sokkel, sier Giæver Eriksen.

Han peker på at produksjonen på norsk sokkel vil reduseres mye framover. Derfor er det behov for å lete etter olje og gass for å hindre en for bratt nedgang. Det er viktig at attraktivt areal blir gjort tilgjengelig fordi det muliggjør utvikling av nye verdikjeder som blått hydrogen.

Les mer om TFO 2023 her.