Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Gledelig med nye områder for havvind

Regjeringen har i dag gitt NVE i oppdrag å starte strategiske konsekvensutredninger av tre havvindområder som kan være aktuelle for åpning og utlysing i 2025.

Regjeringen har i dag gitt NVE i oppdrag å starte strategiske konsekvensutredninger av tre havvindområder som kan være aktuelle for åpning og utlysing i 2025. Dette gjelder utvidelse av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord (Sørvest F og Vestavind F), som NVE anbefalte tidligere år. I tillegg ønsker regjeringen å inkludere området Vestavind B som ligger utenfor Bergen.

- Det er gledelig at regjeringen ønsker å inkludere et område utenfor Bergen for havvindutlysningen i 2025, men flere områder burde vært inkludert, sier Roger Pedersen, direktør for havvind i Offshore Norge.

- Offshore Norge mener Norge må åpne for raskere åpningsprosesser i områder med lite potensial for konflikt, slik at disse kan åpnes tidligere. Krav til slike områder bør være at det er lite potensial for konflikt, både med fiskeri og andre næringer, naturverdier, og kartlegging av petroleumsressurser.  Det burde derfor være mulig å gjennomføre strategiske konsekvensutredninger også for områder i nord, blant annet utenfor Helgeland og Hammerfest.

- Rammevilkårene for havvind vil være avgjørende for om norsk sokkel blir et attraktivt havvindområde for utviklere og leverandører i konkurranse med andre lands havvindområder.  Det er derfor viktig å legge til rette for en jevn tildeling av nye arealer for havvind, men tilhørende plan for hvordan disse områdene skal bli realisert.

Roger Pedersen
Direktør for havvind