Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Havvindområder må også komme i nord

I forrige uke ble det kjent at regjeringen ikke har inkludert noen havvindområder i nord som kan være aktuelle for åpning og utlysing i 2025.

Offshore Norge, som organiserer havvindselskapene på norsk sokkel, mener områder utenfor Helgeland og Hammerfest også burde vært inkludert i denne runden.

Før sommeren leverte vi våre kommentarer om de 20 nye mulige områdene for havvind på norsk sokkel, som NVE pekte på i april. Her ga vi innspill om hvilken kunnskap som trengs for å få vurdert om et område kan åpnes for utbygging av havvind, og vi kom med et forslag om et «hurtigspor» for åpning av havvindområder.

EU og Storbritannia satser stort på utbygging av havvind, og begge gjør dette i et langt høyere tempo enn i Norge. I Norge er planen demokratiske og gode prosesser som sikrer både forankring ved at alle blir hørt, og en får samlet inn data og utviklet ny kunnskap som blir vurdert før åpning av områder. Det er et dilemma at nabolandene våre lyser ut areal og setter i gang utbygginger langt raskere enn i Norge, fordi EU og UK får bygd ut leverandørkjeder og posisjonert seg før industrien i Norge har kommet ut av startgropa.

Offshore Norge mener Norge må åpne for raskere åpningsprosesser i områder med lite potensial for konflikt. Krav til slike områder bør være at det er lite potensial for konflikt, både med fiskeri, andre næringer og naturverdier. I tillegg bør områdene være nært områder hvor det er behov for kraft og tilgang til nett. Vi ba derfor om at flere områder burde bli inkludert i en strategisk konsekvensutredning, slik at disse kunne åpnes og areal inkluderes i den planlagte utlysningen i 2025. To av områdene vi pekte på var områdene utenfor Helgeland og Hammerfest, eller Nordvest A og Nordavind C som de heter på kartene til NVE.

Rammevilkårene for havvind vil være avgjørende for om norsk sokkel blir et attraktivt område for utviklere og leverandører i konkurranse med andre land. Det er derfor viktig å få til en jevn tildeling av nye arealer for havvind, med tilhørende plan for hvordan disse områdene skal bli realisert. Vi mener det er viktig at også Nord-Norge kan ta del i denne utviklingen. Derfor burde områder i nord få muligheten allerede i 2025.