Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Gode nyheter for videre utslippskutt på sokkelen

Mandag 13. mai hadde energiministeren et første møte med Konkraft om etablering av et partnerskap som skal bedre kraftbalansen og fortsatt utspillskutt på sokkelen.

– Dette er gode nyheter, og vi ser frem til å fylle energipartnerskapet med forpliktende innhold. KonKraft-partnerne har vært en pådriver for å bygge ut mer havvind slik at vi får mer kraft til å elektrifisere for å redusere utslipp og bygge ny industri. Det haster å komme i gang. KonKraft har lenge foreslått å ta i bruk CO2-avgiften fra petroleumsnæringen til å bygge ut ny kraft til Norge, for eksempel med havvind, og for å redusere utslipp slik at vi når klimamålene, sier Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør i Offshore Norge.

– De gjenstående elektrifiseringsprosjektene som trengs for å møte Stortingets forventning om 50 prosent reduksjon i utslipp i 2030 forberedes nå, og da trenger industrien avklaring raskt for å kunne ta investeringsbeslutninger. Det er derfor viktig at vi setter oss ned nå for å få fram konkrete løsninger. Vi vil jobbe konstruktivt for at Regjeringens forslag om energipartnerskap gir nødvendige avklaringer for både elektrifiseringsprosjektene og den nødvendige kraftutbyggingen. Får vi til en god løsning tror vi det også vil bidra til en positiv oppslutning rundt klima- og energipolitikken både i industrien og i befolkningen, avslutter Blindheim.  

 

Initiativet vil også omtales i revidert nasjonalbudsjett for 2024. Konkraft er en samarbeidsarena for Offshore Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, NHO og LO.