Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Norge er en konkurransedyktig og langsiktig leverandør av olje og gass til Europa

Oljedirektoratets Ressursrapport 2022 viser hvor viktig det er med fortsatt attraktivt areal for både olje og gass, dersom Norge skal opprettholde sin rolle som stabil og langsiktig energileverandør til Europa.

Ressursrapporten viser: 

  1. At det gjenværende ressurspotensialet viser at kun halvparten av ressursene er produsert i dag, og mye gjenstår – både fra felt i produksjon og uoppdagede ressurser 
  2. At norsk sokkel er konkurransedyktig både når det gjelder kostnader og klimautslipp. Det gjør at Norge kan opprettholde sin rolle som en stabil, langsiktig og trygg olje- og gassleverandør til Europa 
  3. At teknologiutvikling og ny rekruttering til bransjen skal være med å imøtekomme utfordringer, dilemma og muligheter når virksomheten skal utvikles innenfor strengere klimapolitiske rammer 

OD anslår at de gjenværende ressursene kan sikre arbeidsplasser, gi store inntekter til felleskapet og gi Europa energi de etterspør. For å redusere nedgangen i produksjonen, må det også gjøres nye funn som må utvikles. I tillegg er det viktig at bransjen tar i bruk ny teknologi for å produsere gjenværende reserver i felt.  

- Vi jobber hardt for å nå klimamålet. Likevel vil det være behov for olje og gass, og nye funn fremover. Da er viktig at man da produserer med lave utslipp til lave kostnader, og for at vi skal kunne levere energi til Europa trenger vi attraktivt areal. Det gjelder både for olje, gass og havvind, sier sjefsøkonom i Offshore Norge, Ellen Bakken. 

Samtidig understreker hun viktigheten av bred kompetanse i hele næringen, og at bransjen selv har et ansvar, og må gjøre det attraktivt for de som søker seg til ulike utdanninger. Oljedirektoratet utfordrer bransjen til å jobbe med teknologiutvikling, produsere mer energi, og jobbe mot klimamålene. 

- Det å være med å finne de nye løsningene bransjen trenger fremover, tror jeg mange finner attraktivt. Og jeg håper man kommer til å se det på søkertall i rekrutteringen fremover. Det er krevende tider i Europa, men spennende muligheter for arbeidstakere. Energi er sentralt og viktig, og det tror jeg det kommer til å være i lang tid fremover, fortsetter hun. 

OD viser samtidig i ressursrapporten hvordan hydrogen på sikt kan styrke konkurransekraften til norsk gass og bidra til å skape et marked for fangst og lagring av CO2 (CCS). Energiomstillingen i Europa kan også bidra til økt etterspørsel etter havbunnsmineraler. Disse mineralene er nødvendige for produksjon av blant annet elbiler, vindturbiner, batterier og elektriske komponenter. 

Les hele rapporten her.