Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Konsesjonspolitikk

Les mer om konsesjonssystemet og hvorfor det er viktig at olje- og gasselskapene får tilgang til nytt areal. 

 • Letepolitikk

  Tilgang til nytt og attraktivt areal er avgjørende for å opprettholde norsk petroleumsproduksjon.

 • Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten

  Regjeringen skal våren 2020 legge frem en egen sak til Stortinget om "Forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten". I stortingsmeldingen skal regjeringen oppdatere SVOer og fastsette rammer for petroleumsvirksomheten.

 • Nytt areal

  Tilgang til nytt og attraktivt areal er avgjørende for å opprettholde norsk petroleumsproduksjon.

 • Konsesjonssystemet

  Konsesjonssystemet regulerer norsk petroleumsvirksomhet og er hjemlet i Petroleumsloven. Det er staten ved Olje- og energidepartementet som tildeler undersøkelses- eller utvinningstillatelser.