Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Styrestruktur

Les om hvordan Offshore Norge er organisert.

En felles generalforsamling er øverste myndighet i Offshore Norge. Topplederforum for de to bransjene velger selv sin leder blant medlemmene som er valgt til styret.

Offshore Norges styre består av ni medlemmer valgt av generalforsamlingen. Fem av disse velges fra oljeselskapene, fire velges fra leverandørbedriftene.

Styret i Offshore Norge har følgende sammensetting:

  • Monica Th. Bjørkmann, Subsea7 (styreleder)
  • Ole Maier, KCA Deutag Drilling Norge AS
  • Kjetil Hove, Equinor ASA
  • Karl Johnny Hersvik, Aker BP ASA
  • Steinar Våge, ConocoPhillips Norge
  • Nick Walker, Vår Energi ASA
  • Marianne Olsnes, AS Norske Shell
  • Sidsel Lindsø, Explocrowd AS
  • Cecilie Sælen, CCB Subsea AS

Styreleder velges på generalforsamlingen. Styret er beslutningsdyktig når minst seks medlemmer er til stede.

Det er tre faste utvalg i Offshore Norge; Employer Policy Committee, Policy and Public Affairs Committee og Operations Committee.

Utvalgene er sammensatt av representanter fra medlemsbedriftene, og arbeider med sentrale spørsmål for olje- og gassindustrien. Det blir etablert arbeids- og ressursgrupper i tilknytning til utvalgene og styringsgruppen etter behov.

Offshore Norges administrasjon er organisert i pakt med foreningens styrings- og utvalgsstruktur.

Styrings- og utvalgsstruktur

image0o0qya.png

 

Ledergruppen

ledelse.jpg