Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Våre ansatte

Offshore Norge er organisert i avdelingene Næringspolitikk og kommunikasjon, Drift og digital samhandling, Klima og miljø, Organisasjon og arbeidsliv, og Havvind.

Ledelsen

Hildegunn T. Blindheim
Administrerende direktør
Knut Thorvaldsen
Viseadministrerende direktør / Direktør drift og samhandling
Torbjørn Giæver Eriksen
Direktør næringspolitikk og kommunikasjon
Benedicte Solaas
Direktør klima og miljø
Roger Pedersen
Direktør for havvind
Elisabeth Brattebø Fenne
Direktør organisasjon og arbeidsliv

Næringspolitikk og kommunikasjon

Torbjørn Giæver Eriksen
Direktør næringspolitikk og kommunikasjon
Tommy Hansen
Spesialrådgiver
Marita Bjelland Botne
Fagsjef juss og areal
William Johnsen
Strategisk rådgiver/samfunnskontakt drift og arbeidsliv 
Håkon Knudsen Toven
Sekretariatsleder KonKraft, samfunnskontakt
Maria Barstad Sanner
Teamleder/kommunikasjonssjef 
Kolbjørn Andreassen
Kommunikasjonsleder operative forhold, fagansvarlig havbunnsmineraler
Elizabeth Åsjord Sire
Kommunikasjonsleder havvind
Stian Danielsen
Redaktør, kommunikasjonsleder tariff og arbeidsliv

Drift og digital samhandling

Knut Thorvaldsen
Viseadministrerende direktør / Direktør drift og samhandling
Line Merethe Eltervaag
Administrasjonskoordinator
Anne-Lise Søyland
Fagsjef operasjonell styring og regelverk
Magnus Svensson
Fagsjef subsurface, boring og brønn
Aud Nistov
HMSK, standardisering og forsyning
Yngve Nilsen
Seniorrådgiver materialstyring
Kalle Ringsby
IKT driftssjef / Manager, ICT operations
Kristin Ringsby
Administrasjonskonsulent
Øystein Håland
Prosjektleder samhandling
Øystein Joranger
Advokat/fagsjef regelverk og strategi
Roar Vika
Collabor8 porteføljeansvarlig
Egil Andre Knutsen
Fagsjef digitalisering
Camilla Lorentzen
Seniorrådgiver lisensadministrasjon

Klima og miljø

Benedicte Solaas
Direktør klima og miljø
Toril Andersen-Gott Husby
Administrasjonskoordinator
Erling Kvadsheim
Internasjonal sjef
Ann-Cathrin Vaage
Fagsjef klimapolitikk
Jørg Aarnes
Fagsjef CCS og hydrogen

Havvind

Roger Pedersen
Direktør for havvind
Turid Øygard
Fagsjef sameksistens og havvind
Elizabeth Åsjord Sire
Kommunikasjonsleder havvind
Marita Bjelland Botne
Fagsjef juss og areal
Øystein Joranger
Advokat/fagsjef regelverk og strategi

Organisasjon og arbeidsliv

Elisabeth Brattebø Fenne
Direktør organisasjon og arbeidsliv
Målfrid Rønnevik
Kompetanse- og kontorleder
Jane Opsal
Spesialrådgiver HR og administrasjon
Silje Tufto
Advokat/fagsjef tariff
Tonje Kleiven
Advokat arbeidsliv
Nora Brandt
Advokat arbeidsliv
Anne Marie Lomeland
Administrasjonskoordinator