Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

350 permittert som følge av oljeservicestreiken

Streiken til Industri Energi har fått store konsekvenser for bore- og brønnoperasjoner på norsk sokkel. Det er nå flere som er blitt permittert på grunn av streiken, enn det er streikende.

350 ansatte i Baker Hughes, Schlumberger og Halliburton blir i dag permittert, de aller fleste jobber til vanlig i Baker Hughes.

De neste dagene er det ventet ytterligere permitteringer i ulike bedrifter som er direkte eller indirekte berørt av streiken.

Streiken begynte kl. 07.00 onsdag 21. september og har vart i en uke. Industri Energi har tatt ut om lag 300 medlemmer i streik i følgende fem selskaper: Schlumberger Norge AS, Baker Hughes Norge AS, Halliburton AS, Oceaneering AS og Oceaneering Asset Integrity AS.

Derfor permitterer bedriftene
Bedrifter som er rammet av streik har ikke lenger arbeidsoppgaver til alle ansatte. Det er konsekvensen av at arbeidsoppgaver på installasjoner til havs stenges ned. Eksempelvis kan man si at når en rigg stenger ned sine boreaktiviteter, så er det ikke lenger behov for personell som gir teknisk støtte på denne riggen. Det vil heller ikke være behov for logistikkansvarlige for å sende ut verktøy og kjemikalier til og fra riggen, eller ansatte på verksted på land som driver med vedlikehold eller reparasjon av utstyr. Alle disse medarbeiderne som hver dag gjør en jobb for å holde en rigg i drift, har som følge av streiken ikke lenger arbeidsoppgaver.

Bedrifter får økonomiske tap som følge av at de må stenge ned sine operasjoner offshore. Den eneste måten å redusere det økonomiske tapet, er ved å midlertidig permittere ansatte i arbeidsstokken.

- Bedriftene har det allerede økonomisk utfordrende. Vi synes det er svært beklagelig at bedrifter og ansatte havner i en slik situasjon at arbeidsplasser settes i fare, sier Jan Hodneland som er forhandlingsleder i Norsk olje og gass.

Norsk olje og gass har tilbudt Industri Energis medlemmer på oljeserviceavtalen en økning i årslønnen på nivå med frontfaget.  

Les også:

Kontakt
Jan Hodneland, forhandlingsleder Norsk olje og gass, mobil +47 913 41 301
Kolbjørn Andreassen, kommunikasjonsansvarlig lønnsforhandlinger, Norsk olje og gass, mobil +47 952 82 808