Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Brudd i landbaseoppgjøret

Etter to dager i forhandlinger er det klart at det er brudd i forhandlingene i landbaseoppgjøret. Det var altfor stor avstand mellom partene til at man fant frem til en enighet.

- Landbasevirksomheten er i en omstillingsprosess og opplever stort press på kostnader, og da er det ikke rom for lønnsvekst, sier Jan Hodneland som er forhandlingsleder for Norsk olje og gass.

Mange av våre medlemsbedrifter opplever krevende tider og står midt i en omstillingsprosess med omfattende nedbemanninger. Arbeidsledigheten har økt i næringen og forventes å øke ytterligere i tiden fremover.

I en slik situasjon mener Norsk olje og gass at det vil være uforsvarlig både overfor bedriftene og deres ansatte å innfri krav som svekker lønnsomheten og fleksibiliteten.

Denne virkelighetsforståelsen ser det dessverre ikke ut som Industri Energi deler.

- Kostnadsveksten må stanses og snus skal bedriftene være i stand til å bevare flest mulig arbeidsplasser, sier Hodneland.

Dette var det første av oppgjørene Norsk olje og gass forhandler på i år. Oppgjøret går nå til mekling.

Kontakt
Jan Hodneland, forhandlingsleder Norsk olje og gass, mobil 913 41 301
Kolbjørn Andreassen, kommunikasjonsansvarlig Norsk olje og gass, mobil 952 82 808

Fakta om landbaseoppgjøret
Onsdag til fredag denne uken var satt av til forhandlinger på landbaseavtalene. Arbeidstakerorganisasjonene Industri Energi og Parat representerer de ansatte som er omfattet av avtalene. Norsk olje og gass forhandler på vegne av arbeidsgiverne. Om lag 800 ansatte er omfattet av landbaseavtalene. Disse jobber på forsyningsbaser langs hele kysten i følgende bedrifter: KCA Deutag Drilling Norge AS, ASCO Norge AS, NorSea AS, Coast Center Base AS, Vestbase AS, Polarbase AS, CCB Mongstad AS, Helgelandsbase AS og Saga Fjordbase AS.