Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Norsk olje og gass

Norsk olje og gass og Lederne i mekling

MEKLINGEN FORTSETTER PÅ OVERTID: Meklingen med Lederne startet opp i dag kl. 10. Produksjonen ved en rekke felt på norsk sokkel vil bli rammet hvis det ikke oppnås enighet innen fristen som utløper ved midnatt.

Meklingen kommer som en følge av at Lederne brøt med Norsk olje og gass under lønnsforhandlingene 7. og 8. mai i år. Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør med regulering av lønnssatsene. Lederne avviste et tilbud som ligger innenfor rammen som ble avtalt i frontfagsoppgjøret mellom NHO, YS og LO tidligere i år.

- Det er avgjørende at vi ikke får en for høy lønnsvekst fremover. Økte kostnader vil gjøre arbeidsplassene mer usikre i stedet for trygge og langsiktige. Derfor er det viktig at dette oppgjøret og fremtidige oppgjør landes innenfor en ansvarlig ramme, sier forhandlingsleder Jan Hodneland i Norsk olje og gass.

Lederne har om lag 1000 medlemmer av de totalt 7500 organiserte som er omfattet av sokkelavtalene. Forbundet har varslet plassfratredelse for 198 medlemmer fordelt på følgende installasjoner:

Gjøa (Neptune Energy): 75 medlemmer

Ekofisk 2/4 K og 2/4 B (ConocoPhillips): 28 medlemmer

Kristin (Equinor): 24 medlemmer

Draugen (OKEA): 23 medlemmer

Ivar Aasen (Aker BP): 17 medlemmer

Oseberg Øst (Equinor): 16 medlemmer

Gudrun (Equinor): 15 medlemmer

Konsekvenser hvis streik
En eventuell konflikt vil medføre at Gjøa, Kristin, Draugen, Ivar Aasen, Oseberg Øst og Gudrun vil måtte stenge ned. Som en konsekvens av dette vil produksjonen også stenge ved tilknyttede felt som Tyrihans, Maria og Vega. Totalt betyr dette et daglig produksjonstap på rundt 440.000 fat oljeekvivalenter.

- Produksjonen ved en rekke norske felt vil bli rammet ved en eventuell konflikt, noe som er alvorlig. Vi håper derfor at vi i meklingen kan komme til enighet med Lederne, sier Hodneland.

Produksjonen fra feltene i Ekofisk-området er stengt ned fra mandag 3. juni i forbindelse med planlagt vedlikehold, og vil derfor på kort sikt ikke bli berørt ved en eventuell konflikt.

Mekler er Edvard Os. En eventuell streik vil tidligst kunne iverksettes fra kl. 24.00 3. juni 2019.

Kontakt

Kolbjørn Andreassen, informasjonssjef i Norsk olje og gass, mobil +47 952 82 808