Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
FOTO: Ole Jørgen Bratland, Equinor

Olje- og gassproduksjon listet som viktig samfunnsfunksjon

Myndighetene mener at det er en viktig samfunnsfunksjon å opprettholde virksomhet og sysselsetting på norsk sokkel.

Myndighetene har derfor satt virksomheter innen olje- og gassproduksjon på listen over «viktige samfunnsfunksjoner».

Formålet er å legge til rette for at kritisk personell kan gjennomføre sine arbeidsoppgaver.

Myndighetene har definert at følgende nøkkelstillinger og personellgrupper omfattes:

  • Kontrollromspersonell knyttet til gassverdikjeden
  • Kritisk driftspersonell knyttet til gassverdikjeden
  • Kritisk bemanning offshore for å opprettholde olje- og gassproduksjon

Innenfor rederinæringen er følgende nøkkelstillinger og personellgrupper definert som kritisk samfunnsfunksjon:

  • Mannskapsmedlemmer på skip og rigger knyttet til transport og olje- og gassproduksjon.
  • Ansatte i rederier og skipsfartsnæringen med vesentlige oppgaver knyttet til å opprettholde operative logistikk-kjeder og energiproduksjon.

Personell som er kritisk for å opprettholde forsvarlig drift i disse virksomhetene kan få tilbud om barnehage-/skoleplass, etter visse kriterier.

Hele listen og mer informasjon om virksomheter som er samfunnskritisk og samfunnsviktig finner du her.