Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Norsk olje og gass

Meklingen i gang - store konsekvenser hvis konflikt

MEKLINGEN FORTSETTER PÅ OVERTID: Meklingen er i gang for de om lag 7000 ansatte innen operatør, boring og forpleining som jobber på norske olje- og gassinstallasjoner til havs.

Mandag 28. september og tirsdag 29. september er satt av til mekling på sokkeloppgjøret etter at det ble brudd i forhandlingene tidligere i september. Meklingsfristen utløper tirsdag kveld ved midnatt.

Industri Energi, SAFE og Lederne forhandler på vegne av de ansatte. Norsk olje og gass forhandler på vegne av arbeidsgiverne. Carl Petter Martinsen er oppnevnt som mekler. Grunnet koronapandemien er meklingen i år flyttet fra Riksmeklerens kontor i Oslo til Quality Airport Hotel på Sola.

- Olje- og gassnæringen befinner seg i en svært krevende økonomisk situasjon grunnet den globale koronapandemien. Den har medført betydelig svakere olje- og gasspriser sammenlignet med fjoråret, og det er høyst usikkert hvor lenge denne krevende perioden vil vare. Den viktigste jobben vi må gjøre fremover er derfor å bevare konkurransekraften i næringen og flest mulig arbeidsplasser, sier forhandlingsleder Jan Hodneland i Norsk olje og gass.

I frontfagoppgjøret tidligere i år, mellom NHO og LO/YS, ble partene enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Det sentrale oppgjøret er normgivende for lønnsdannelsen i Norge inkludert partene i sokkeloppgjøret.

- Det svært moderate oppgjøret som partene i frontfaget ble enig om må være styrende for hvilken ramme vi må ha for å finne en felles løsning i meklingen, sier Hodneland.

Store konsekvenser ved en konflikt
Hvis meklingen ikke fører fram risikerer feltene Johan Sverdrup, Kristin inkludert Tyrihans og Maria, Aasta Hansteen, Kvitebjørn inkludert Valemon og Snorre B å måtte stenge ned. Det vil gi et daglig produksjonsbortfall på rundt 900.000 fat oljeekvivalenter, noe som tilsvarer om lag 22 prosent av den totale daglige produksjonen av olje, gass, kondensat og NGL på norsk sokkel.

På øvrige felt hvor det er meldt inn plassfratredelser vil det ikke umiddelbart få konsekvenser for produksjonen.

Fagforbundene har meldt følgende plassfratredelser:

Industri Energi: 129 ansatte i Equinor som jobber på installasjonene Snorre B, Kvitebjørn, Aasta Hansteen og Kristin (alle operert av Equinor)

39 ansatte i ESS Support Services som jobber på Ula (Aker BP) og Eldfisk B (ConocoPhillips)

Safe: 88 ansatte i Equinor på Johan Sverdrup (Equinor)

25 ansatte i ESS Support Services i forpleiningen på Ekofisk L (ConocoPhillips)

Lederne: 43 ansatte I Equinor ASA som jobber på Johan Sverdrup (Equinor)

 

For ytterligere spørsmål, kontakt:
Kolbjørn Andreassen, informasjonssjef Norsk olje og gass, mobil +47 952 82 808

 

Fakta om sokkeloppgjøret
Om lag 7000 ansatte er omfattet av sokkelavtalene. Avtalene omfatter ansatte innen operatør, boring og forpleining på installasjoner ute i havet. De er i følgende bedrifter: Equinor ASA, ConocoPhillips Norge, Aker BP, Neptune Energy Norge, Lundin Energy Norway, Repsol Norge, Wintershall Dea Norge, Vår Energi, OKEA, KCA Deutag Drilling Norge AS, ESS Support Services AS, Sodexo Remote Sites Norway AS, Coor Service Management, 4Service Offshore Hotels AS.