Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Nytt samarbeid skal øke farten til oljenæringen

Olje- og gasselskapene samarbeider om å drive frem nye løsninger som skal øke verdiskapingen på norsk sokkel.

Norsk olje og gass får rollen som pådriver fra idé til realisering. 

Erfaringer fra samarbeidsprosjekter i industrien de siste årene viser at det er mulig å samarbeide om å innovere nye løsninger og tjenester som gir høy verdi for det enkelte selskapet, og at disse løsningene kan deles og brukes på tvers av fellesskapet.

Her kan industrien vise til svært gode resultater.

Medlemsselskapene har derfor bedt Norsk olje og gass om å fasilitere flere samarbeidsprosjekter. Der selskapene før ønsket egne løsninger, vil de nå i mye større grad ha standardløsninger. Norsk olje og gass tar nå en aktiv rolle for å være en pådriver for dette samarbeidet mellom selskapene.

- På norsk sokkel skal selskapene konkurrere om å finne, utvinne og selge olje- og gassressursene. Alt annet kan vi samarbeide om og finne felles løsninger for. Derfor deler selskapene mye mer data enn tidligere, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

- Dette er noe som ønskes velkommen hos leverandørene. Leverandørene skal derfor også trekkes med i arbeidet. Alle ser mulighetene av å få bort spesialløsninger der standardløsninger er fullt ut tilfredsstillende. I dette ser vi også en mulig HMS-gevinst, fordi det i større grad blir standard løsninger som man har fått opplæring i, og som da er kjent for involverte parter, fortsetter hun.

Utlånt fra Equinor - leder satsingen
Tidligere i høst begynte Øystein Arvid Håland i Norsk olje og gass for å lede arbeidet med å være en pådriver for nye samarbeidsløsninger i industrien. Håland er utlånt fra Equinor der han kom fra stillingen som direktør for sikkerhet og bærekraft. Han har lang og omfattende erfaring fra bransjen.

Han skal lede en bred sammensatt gruppe med representanter både fra operatør- og leverandørsiden. Gruppen skal samle inn ideer fra bransjen, modne dem, og tilrettelegge for å velge ut hvilke som skal bli gjennomført som prosjekter.

- Det er i dag et stort potensial for økt verdiskapning gjennom samarbeid. Målet er å gi økt fart og bedre gjennomføring i alle faser, sier Øystein Arvid Håland om sin nye rolle som Team Lead i Samhandlingsprosjektet i Norsk olje og gass for styrking av konkurranseevne og digitalisering i næringen.

Hovedkriteriet for at et initiativ blir vurdert til å bli et prosjekt er at muligheten for verdiskaping og virksomhetens innvirkning er svært høy. Dette kan omfatte pengeverdi (økning i inntekt eller kostnadsreduksjoner), forbedret sikkerhet, effekt på prosesseffektivitet og miljøpåvirkning.

Arbeidet vil være forankret i Norsk olje og gass' Operations Committee og vil bli gjennomført i samarbeid med avdeling Drift og digital samhandling i Norsk olje og gass, samt Digitalt Forum som er et fora for selskapene.

LES OGSÅ: Delingsøkonomi-prosjekt sparte inn 1 milliard kroner