Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Tommy Ellingsen/Norsk olje og gass

Lønnsoppgjøret starter 3. mai

Forhandlingene i årets lønnsoppgjør innen Norsk olje og gass’ avtaleområder begynner 3. mai. I løpet av de neste ukene skal en rekke avtaler reforhandles.

Tariffoppgjøret i år skjer gjennom forbundsvise forhandlinger, hvilket innebærer full revisjon av samtlige overenskomster. 

Rundt 18.500 organiserte er omfattet av våre tariffavtaler.

Datoer for forhandlinger

3-4. mai           Sokkelavtalene

11-12. mai       Oljeserviceavtalene

18. mai            Landbaseavtalene

24. mai            Landavtalene

Forhandlingene på sokkelavtalene og oljeserviceavtalene omfatter primært arbeidstakere som jobber offshore. Sokkelavtalene gjelder i operatørbedriftene, boring og forpleining, og forhandlingene skjer med Industri Energi, Safe og Lederne. Oljeserviceavtalene omfatter ansatte både offshore og på land i oljeservicebedrifter med Industri Energi og Safe som parter på arbeidstakersiden.

I andre halvdel av mai vil det bli gjennomført forhandlinger på de øvrige avtalene Norsk olje og gass er part i. Først landbaseavtalene for ansatte på forsyningsbasene og deretter landavtalene for ansatte som jobber på raffineri- og prosessanlegg. Forhandlingene på landbaseavtalene er med Industri Energi og Parat, mens forhandlingspartene i landavtalene er Industri Energi og SAFE.

Kontaktperson

Kolbjørn Andreassen, kommunikasjonsleder for arbeidsliv og operative forhold i Norsk olje og gass, mobil 952 82 808