Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Økende behov for kompetanse og arbeidskraft offshore

Rapport fra NORCE viser at aldersavgangen blant offshoreansatte vil stige i årene fremover, og det er stort behov for folk med fagbrev.

NORCE har publisert en rapport som kartlegger de offshoreansatte på norsk sokkel basert på detaljerte individdata. Rapporten viser at antallet ansatte i offshorenæringen har økt med cirka ti prosent mellom 2018 og 2023 Om lag 30 prosent av de som jobber offshore er ansatt i et operatørselskap. Hele 57% av offshorearbeiderne har fagbrev, mens 14 % har universitets- eller høgskoleutdanning.

Les hele rapporten her.

– Vi ser at de som slutter og som har ikke har formell utdannelse, blir erstattet av personell med fagbrev, sier Målfrid Rønnevik, kompetanseleder i Offshore Norge.

Stort behov for arbeidere med fagbrev

Ifølge rapporten ligger gjennomsnittsalderen til de offshoreansatte 2022 på rundt 44 år, noe som er marginalt lavere enn i 2018. Aldersavgangen blant de offshoreansatte vil stige gradvis år for år, fra 530 personer i 2023 til ca. 650 personer i 2028. I alt vil det være behov for å erstatte rundt 3.500 offshore-ansatte frem mot 2028 som følge av aldersavgang. Det er særlig folk med fagbrev det vil være behov for å rekruttere framover.

Flere slutter for å bli pensjonister, og aktiviteten på norsk sokkel er anslått å ligge stabilt fremover. Dette betyr at vi som næring vil trenger nye ansatte i tiden fremover, avslutter Rønnevik.