Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Lundin Energy Norway

Petroleumsnæringen trenger 17.500 nyansatte frem mot 2026

Endring i aktivitet og stor aldersavgang gjør at olje- og gassnæringen har behov for mange nyansatte i årene fremover, viser ny rapport fra Norce.

Det er gode muligheter for dagens unge å få seg jobb i industrien hvis de tar utdannelse som petroleumsnæringen, samt de nye næringene som havvind og havbunnsmineraler, har behov for de neste årene.

- I petroleumsnæringen er mekaniske fag fremdeles den største gruppen blant fagarbeiderne og de med høyere utdanning. Elektrofag er også betydelig en stor gruppe. Begge fagene vil øke sin betydning etter hvert som elektrifiseringen av norsk sokkel og utbygging av havvind tiltar, sier Målfrid Rønnevik som er spesialrådgiver kompetanse i Norsk olje og gass.

Snittalderen blant de ansatte i næringen har økt de siste årene. I dag er over en tredel av de ansatte over 50 år. Aldersavgangen øker også de nærmeste årene.

- Flere slutter for å bli pensjonister og aktiviteten på norsk sokkel er anslått å ligge stabilt høyt i flere år fremover. Det gjør at vi som næring trenger nyansatte tilsvarende et fullsatt Brann Stadion frem mot 2026, sier Rønnevik.

Økt leverandøreksport
Det har blitt bedre tider i deler av leverandørindustrien. Omsetningen i hjemmemarkedsbasert leverandørnæring nærmer seg 2015-nivåene. Deler av det forventede rekrutteringsbehovet skyldes forventninger om økt leverandøreksport.

Offshorentreprenøren Subsea 7 er blant selskapene som ansetter for tiden.

- I Subsea 7 er det stor aktivitet. Vi har vunnet flere nye prosjekter og forventer en sterk vekst. Vi har nå en større rekrutteringskampanje i Norge og skal ansette mellom 100 til 150 personer i løpet av de neste 12 månedene, sier Monica Th. Bjørkmann i Subsea 7 VP Norway. Hun er også styreleder i Norsk olje og gass.

Selskapet ser for seg en spennende fremtid og har god fart inn i energitransformasjonen der de utvikler bærekraftige olje- og gassfeltutviklingsprosjekter. De jobber også med karbonfangst og -lagring, fast og flytende havvind, og energilagring på havbunnen.

- Vi vil ha et stort behov for ingeniører, men det vil også være et stort behov for annen kompetanse, innen f.eks. finans, HR, HSEQ, innkjøp og logistikk. Hvert år har vi et eget inntak for nyutdannede ingeniører til vårt graduate program. Nytt av året er at vi vil utvide dette inntaket til også å gjelde nyutdannede i alle våre fagområder, sier hun.

Det er forskningsinstituttet Norce som har laget rapporten på oppdrag fra Norsk olje og gass.

Les rapporten her.