Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Fisk og havvind 2024

Denne uken ble seminaret «fisk og havvind» arrangert for 4. gang. Det var spennende innledninger og nyttige diskusjoner. Deltakerene kom fra fiskeri, havvind, myndigheter og forskning, og det ble det mye dialog på Sola.

Seminaret ble arrangert av Offshore Norge, Norges Fiskarlag, Sør-Norges Fiskarlag Fiskebåt, og Nord Fiskarlag. Organisasjonene legger til rette for at ulike interesser får dele sin kunnskap, bekymringer og meninger. Innledere var fra Nærings- og fiskeridepartementet, Sintef, DnV, Rogaland fylkeskommune, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, FLO på land, Ventyr, Oslo Economics, Fiskebåt, Sør-Norges Fiskarlag og Scottish White Fish Producers Association. Hele programmet finner du her. 

 ― Sameksistens er helt sentralt for regjeringen. Vi som havnasjon, og som et land som skal planlegge for de neste 100 år for å bli grønne, der Norge skal bidra i en global kontekst, er sameksistens på havet noe av det viktigste vi driver med i vår politikkutforming, sa Even Tronstad Sagebakken, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, da han åpnet seminaret. 

Det ble også gjennomført en panelsamtale mellom direktørene i Offshore Norge, Fornybar Norge, og lederne i Norges Fiskarlag og Fiskebåt. Arealbehov ble diskutert i seminaret, fordi dette er det mest krevende temaet med potensielt store konsekvenser for fiskeri. I tillegg er det å bli enige om hvilke områder som skal åpnes for havvind avgjørende for framtiden for både fiskeri og havvind. 

Om en ikke er enig om alt, i forhold til hvor- og hvordan en skal bygge ut havvind, så synes vi det var et svært bra seminar. Vi fikk frem flere av våre bekymringer og prioriteringer, samtidig som vi fikk møte Ventyr og dele vårt syn på Sørlige Nordsjø II. Fra nå av er det særlig viktig å følge opp prinsippene for god sameksistens, som vi alle er enige om, i alle enkeltsakene som er på gang, sier leder i Norges Fiskarlag, Kåre Heggebø. 

Fagsjef havvind og sameksistens i Offshore Norge, Turid Øygard, er godt fornøyd med årets seminar. Systematisk arbeid mellom seminarene der partene arbeider seg gjennom problemstillingene og foreslår løsninger i dialog er viktig i arbeidet for sameksistens. Grunnlaget er lagt i Dreiebok og prinsippdokument, og disse dokumentene må videreutvikles etterhvert som vi får ny kunnskap. 

 ― Dette seminaret er et element i arbeidet mot sameksistens. Deltakere fra fiskeri og havvind, fikk muligheten til å dele kunnskap, tanker, ideer og bekymringer. Når det er så mange interesser i havområdene våre, må vi gjøre enn grundig jobb for å redusere problemer mellom aktørene, sier Turid Øygard. 

processed-B239F473-09D1-4DE8-8B84-6A0FF22ED204.jpg

Presentasjoner fra samlingen:

01 - 2024-06-12 Elisabeth Sæthers innlegg på fisk og havvind.pdf

02 - Hagbart Alsos Arealer for havvind - Stavanger 12.6.pdf

03 - Sigurd Solheim Pettersen MARCO_Fisk og Havvind_2024.pdf

04 - Faugstad -202406 Presentasjon til seminar - Fisk og havvind 2024, oversendt v2.pdf

05 - IntroSamtale- Turid.pdf

06 - Ventyr SNII Fishery meeting 120624.pdf

07 - Frank Midtbø Fiskerikompetanse i utbygging av havvind.pdf

08 - Kari Grundvig - Fisk og Havvind 13 juni 2024.pdf

09 - Tore Meinert - 20240616 - Fisk og Havvind - Rogaland fylkeskommune_Tore Meinert.pdf

10- Raymond Hall - Norway visit 2024.pdf

11- Wehde_Fisk_og_Havvind_2024.pdf

12-Kunnskapsbehov Fisk og Havvind Dingsør.pdf

13 Terje Presentasjon fisk og havvind 2024.pdf