Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Fiskeriet og havvindindustrien klare for sameksistens

Den 6.-7-juni denne uken ble den årlige konferansen Fisk og havvind, avholdt på Gardermoen. Med innledninger fra fiskere, forskere, havvindselskaper, og leverandører, ble det mange gode spørsmål og dialog.

Statssekretær Elisabet Sæther i i Olje- og energidepartementet, pekte på hvordan dialog og møteplasser er avgjørende for sameksistens. Hun leder OED sin sameksistensgruppe.

― Det er mye temperatur i møtene, og det er jeg glad for. Om vi later som alle er enige, så får vi ikke de gode diskusjonene. Flere var innom arealeffektivitet i forrige runde, og der er jeg enig i at vi må ta uroen på alvor – særlig i fiskerinæringen, uttalte statssekretær i Olje- og energidepartementet, Elisabeth Sæther.

― Jeg tror ingen selskap har som mål å beslaglegge mer areal enn det er behov for. Er man arealeffektiv så er det også penger å spare. Vi som myndigheter har også satt arealeffektivitet som et av kriteriene når vi har lyst ut områdene, fordi vi ser store fordeler i å være gjerrig på arealet når vi skal bygge ut havvind, fortsatte hun.

Andre innledere på seminaret tok opp alt fra hvordan fisken opplever omgivelsene sine, størrelse på arealer, gyteområder, fugler, og erfaringer fra andre land som Storbritannia og Sverige.

―Havvindnæringen i Norge har alle forutsetninger for å bli en stor og viktig ny norsk industri. Samtidig er det viktig å bidra til sameksistens med fiskeri og skape synergier mellom næringsinteresser i havet. En god dialog med brukerne av havet generelt, og fiskerne spesielt, er avgjørende for å lykkes med havvind, sier Turid Øygard, fagsjef areal og leting i Offshore Norge.

I seminaret ble det lagt fram ny enighet om prinsipper for sameksistens mellom havvind og fiskeri. Offshore Norge og Norges Fiskarlag og Fiskebåt, la frem anbefalinger for sameksistens – en dreiebok og prinsipper som skal gjelde mellom havvind og fiskeri.

Presentasjoner fra konferansen:

For mer informasjon:

Turid Øygard
Fagsjef sameksistens og havvind