Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

002 - Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring

002 - Retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring, Rev. 24

Endringene som er gjort i denne revisjonen er synliggjort i vedlegg A.

Avvik

All avviksbehandling fra krav i denne retningslinje behandles og dokumenteres av den enkelte operatør, og ikke av Offshore Norge. Ref. kapittel 6 i retningslinjen. 

Sikkerhet- og beredskapsopplæring

Offshore Norges retningslinje 002 innholder krav til sikkerhets- og beredskapsopplæring som gjør seg gjeldende for arbeid på norsk kontinentalsokkel.

Plan for opplæring som beskriver sikkerhets- og beredskapskurs

Krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring repetisjon, ref kap 3.3 i retningslinje 002.

Likeverdig sikkerhetsopplæring maritime sertifikater på flyttbare innretninger (ref. kap 3.4.2.)

Likeverdig sikkerhetsopplæring maritime sertifikater på flyttbare innretninger, ref. kap. 3.4.2.jpg

Likeverdige maritime beredskapskurs, (ref. kap. 4.2) 

Likeverdige maritime beredskapskurs.jpg

 

Kvalitetssikring av kurssentre

Treningsmateriell for beredskapslag

Se video - Informasjon til nytt personell på sokkelen

Kontaktperson: