Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Kvalifikasjonsordning for kursleverandører

Siden 2011 har Offshore Norge, oppdrag fra operatørene, hatt en ordning for kvalifisering av leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring.

Alle som leverer kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring etter Offshore Norges retningslinje 002 – Sikkerhets- og beredskapsopplæring og tilhørende plan for opplæringmå være kvalifisert i henhold til Offshore Norges kvalifikasjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring”. Det er lenket til hoveddokument med søknadsskjema og vedlegg under.

Informasjon angående kostnader knyttet til ordningen finnes under.

Hoveddokument
Vedlegg 1 Søknadsskjema
Vedlegg 2 Krav til kursbevis
Vedlegg 3 Erklæring om konfidensialitet
Vedlegg 4 Veiledning for vurdering og revisjon av kursleverandør
Vedlegg 5 Sjekkliste for vurdering og revisjon av kursleverandør
Vedlegg 6 Veiledning ved bruk av e-læring
Vedlegg 7 Evalueringsskjema
Kostnader

Godkjente kursleverandører og kurs

Oversikt over Offshore Norge sine kvalifiserte kursleverandører og kurs omfattet av kvalifikasjonsordningen.

Dokument:
Kurssenter og kontaktinformasjon.pdf

Kontaktpersoner: