Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Sikkerhets- og beredskapsopplæring

Offshore Norge ivaretar ordningene for sikkerhets- og beredskapsopplæringen på norsk sokkel. De ulike ordningene er beskrevet i lenkene under.

Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring

Offshore Norge (tidl. Norsk olje og gass) retningslinje 002 revisjon 24

Avvik

All avviksbehandling fra krav i denne retningslinje behandles og dokumenteres av den enkelte operatør, og ikke av Offshore Norge, ref. kapittel 6 i retningslinjen.

Sikkerhets- og beredskapsopplæring

Offshore Norges retningslinje 002 inneholder krav til sikkerhets- og beredskapsopplæring som gjør seg gjeldende for arbeid på norsk kontinentalsokkel.

Plan for opplæring som beskriver sikkerhets- og beredskapskurs finner du her.

Krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring repetisjon (ref. kapittel 3.3 i retningslinje 002)

gsk-repetisjon.jpg

Likeverdig sikkerhetsopplæring maritime sertifikater på flyttbare innretninger (ref. Kapittel 3.4.2 i retningslinje 002)

Likeverdige maritime beredskapskurs (ref. Kapittel 4.2 i retningslinje 002)

Likeverdige maritime beredskapskurs.jpg

 

Video: Informasjon til nytt personell på sokkelen

Informasjon til nytt personell på sokkelen

 

Kontaktperson:

 

Nordsjøavtaler

Petroleumsindustrien i Norge, Storbritannia, Nederland og Danmark har signert avtale om gjensidig godkjennelse av sikkerhets- og beredskapsopplæring gyldig på tvers av sokkelgrensene i Nordsjøen.

Nordsjøavtalen for sikkerhetsopplæring

Dette er en avtale inngått mellom Offshore Norge, Element NL (Nederland), OEUK (Storbritannia) og Dansk Offshore (Danmark).

Detaljer om den grunnleggende sikkerhetsopplæringen (i Norge: Grunnleggende sikkerhetsopplæring/ Grunnleggende sikkerhetsopplæring repetisjon) er publisert i Norsk olje og gass' retningslinje 002.

Avtalen finner du her, og matrisedokumentet som gir detaljer om avtalens omfang finner du her.

Nordsjøavtalen for beredskapsopplæring

Dette er en avtale inngått mellom Offshore Norge, Element NL (Nederland), OEUK (Storbritannia) og Dansk Offshore (Danmark).

Avtalen baseres på at beredskapsopplæring i ett land (f.eks. søk- og redning) anerkjennes i de øvrige nordsjølandene.

Avtalen finner du her, og dokumentet som viser oversikt over hvilke beredskapsopplæringer som er omfattet av denne avtalen finner du her.  

Plan for opplæring - Sikkerhets- og beredskapskurs

Plan for opplæring beskriver innhold i og gjennomføring av sikkerhets- og beredskapskurs.

Manus for e-læring forkunnskaper Grunnleggende sikkerhetskurs (GSK):

Eventuelle spørsmål knyttet til plan for opplæring og manus for e-læring kan rettes til:

Veileder - Helseundersøkelse og fysiske tester for innsatspersonell i søk og redningslag med røykdykkerfunksjon:

Eventuelle spørsmål knyttet til denne veilederen kan rettes til:

Aud Nistov
HMSK, standardisering og forsyning

Arrangementer

Digitaliseringsdag for sikkerhets- og beredskapsopplæring

Digitaliseringsdag er et arrangement for Forum for Sikkerhets- og beredskapsopplæring som fokuserer på digital opplæring. Formålet med arrangementet er å lære mer om hvordan digital opplæring kan gjennomføres ved eksempelvis e-læring, VR, XR og mer.

Digitaliseringsdag 2023:

Digitaliseringsdag 2021:

Seminar MOB-båt 2023

Seminar MOB-båt var et arrangement for personell som skal kunne utøve MOB-båt mannskap funksjon. Formålet med seminaret var å lære mer om Petroleumstilsynets oppfølging av MOB-båt, og opplæring og vedlikehold av kompetanse for MOB-båt mannskap.

Opptak av seminaret, 26.september 2023:

Seminar skadestedsleder 2022

Seminar skadestedsleder var et arrangement for personell som har rolle som skadestedsleder og beredskapspersonell med koordineringsansvar på skadested. Formålet med seminaret var å lære mer om beslutningstaking i operative situasjoner.

Opptak av seminaret, 3.november 2022:

Seminar førstelinje beredskap 2022

Seminar førstelinje beredskap var et arrangement for personell som inngår i førstelinje beredskap. Formålet med seminaret var å lære mer om samhandling, tankeprosess og mental mestring i en beredskapssituasjon.

Opptak av seminaret, 8.juni 2022:

Fagdag livbåtfører 2021

Ingress: Fagdag  livbåtfører var et arrangement for personell som utøver livbåtfører-funksjon, kursleverandører, fagforeninger, operatører og livbåtprodusenter som fokuserte på livbåt og rollen som livbåtfører. Formålet med arrangementet var å lære meg om historikk knyttet til livbåt og livbåtfører, tilsyn og gjennomføring av trening offshore.

Presentasjoner og opptak fra fagdag livbåtfører 21.oktober 2021:

Opptak av fagdagen:

Policy for kompetanse- og opplæringskrav

Offshore Norge' policy for kompetanse- og opplæringskrav skal sikre at eksisterende og nye kompetanse- og opplæringskrav i olje- og gassindustrien er omforente med hensyn til innhold og metode.

Les mer om policyen her.

Offshore Norges Nettverk for Sikkerhets- og beredskapsopplæring

Nettverket skal fungere som det faglige organ for industrien innenfor sikkerhets- og beredskapsopplæring.

Les mer om mandatet for nettverket her.