Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Om prosjektet

Bakgrunn og formål med prosjektet fallende gjenstander.

Målsetting
Snu negativ trend for fallende gjenstander. Norsk olje og gass sitt mål er: I forhold til 2008 tall skal antall fallende gjenstander være redusert med 50% i løpet av utgangen av 2011.

Utgangspunkt:
- 2008 – 167 (50% is 84)
- 2009 – 192
- 2010 – 119 (september)

Arbeidsmetodikk
Samle ressurspersoner i en arbeidsgruppe som har til mandat å foreslå effektive tiltak til oljeindustrien.

Gasslekkasje-prosjektet er brukt som mal for arbeidet.

Tidligere arbeid
Arbeidsgruppen så tidlig at det er gjort mye innen området for fallende gjenstander – Ta det i bruk!

Samarbeid for Sikkerhet
- Beste Praksis forebygging av Fallende gjenstander
- Håndbok Beste Praksis Forebygging av Fallende gjenstander
Funksjonskrav til visualiserte inspeksjonssystemer
DROPS - Dropped Objects Prevention Scheme
Selskapenes sine egne programmer og initiativer

Utfordringer i arbeidet

Arbeidsgruppen brukte en god del tid i starten på å velge metodikk.

Vi startet med å analysere statistikk og hendelser for å finne bakenforliggende årsaker og ut av de komme med forslag om tiltak.

Dette er gjort før, og som industri sliter vi fortsatt med å finne gode tiltak.

Brev til næringen datert 09.04.2010 finner du her.

Brev til selskapene datert 12.12.2010 finner du her.

Tiltaksplanen finner du her.

Last ned presentasjoner fra industriseminaret om fallende gjenstander, som ble arrangert hos petroleumstilsynet 5. november 2010:

Fallende gjenstander, Bakgrunn og formål med prosjektet

Resultater fra spørreundersøkelsen og anbefalingsliste for industrien og selskapene

Engaging the ”man- in-the-loop” to achieve real safety improvement, Eric Arne Lofquist