Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Oversikt over utdanningstilbud gjennom bransjeprogrammet

Gratis kompetanseutvikling til ansatte, permitterte og arbeidsledige i bransjen.

Bransjeprogrammet er en del av kompetansereformen «Lære hele livet». Målet er at ingen skal gå ut på dato som følge av manglende kompetanse og at flere skal kunne stå i jobb lenger. Programmet skal bidra til kompetanseutvikling i tråd med bransjens endrende behov, slik at ansatte kan bidra til omstillinger og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv.

For eksempel har Universitetet i Bergen nylig lanset et nettbasert introduksjonskurs til havvind, hvor man lærer om blant annet:

  • Vindressurser og hvordan vindturbiner virker
  • Hvordan vindparker påvirker livet i havet
  • Det juridiske rammeverket for utbygging av havvind

Gratis utdanningstilbud blir publisert på utdanning.no.