Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Kan olje- og gassnæringen nå klimamålene for 2030 og 2050?

Hvordan skal målene nås, hvor mye kraft trenger næringen, og er politikerne villig til å bruke de virkemidlene som trengs? Det og mer skal vi forsøke å besvare når statusrapporten for 2024 legges frem 20. juni 11.00.

Energiminister Terje Aasland kommer for å motta rapporten. 

Panelsamtale: 
Frode Alfheim, Industri Energi &FLT 
Hildegunn T. Blindheim, Offshore Norge 
Anniken Hauglie, NHO 
Anne Jorunn Møkster, Norges Rederiforbund

Moderator: Christine Korme, Norges Rederiforbund

Rapporten blir lagt frem av Benedicte Solaas, direktør for klima og miljø, Offshore Norge.  

Arrangementet blir streamet fra klokken 11.00. Det serveres enkel lunsj og kaffe fra 10.30. Arrangementet er ferdig til klokken 12.00.  

For fysisk deltagelse:

Meld deg på her.

Bakgrunn:  

Olje- og gassindustrien i Norge lanserte i januar 2020 ambisiøse klimamål om å redusere utslippene til nær null i 2050 sammen med KonKraft-partnerne. I 2030 skal klimagassutslippene være halvert. 

Hvert år rapporterer KonKraft på status knyttet til måloppnåelse både når det gjelder utslippsreduserende tiltak og status for utviklingen av lav- og nullutslippsløsninger, og nye verdikjeder som hydrogen, CO2 -fangst og –lagring og havvind. Statusrapporten som legges fram nå er den fjerde i rekken. 

KonKraft består av NHO, LO, Offshore Norge, Norsk Industri, Industri Energi & FLT, Fellesforbundet og Rederiforbundet.  

Henvendelser fra presse:

Maria Barstad Sanner
Teamleder/kommunikasjonssjef