Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Bransjesamarbeid skal hindre storulykker

Lekkasjer av olje og gass har potensiale til å utvikle seg til storulykker. Derfor er dette ett av de viktigste satsingsområdene i Norsk olje og gass.

Oljeselskapene på norsk sokkel har et unikt samarbeid om læring og erfaringsoverføring om olje- og gasslekkasjer (også betegnet som hydrokarbonlekkasjer eller HC-lekkasjer). Det såkalte HC-lekkasje prosjektet ble opprettet i 2011.

Alle hendelser som gir lekkasjer over en viss størrelse blir grundig analysert. Vi ser på bakenforliggende årsaker og hva vi kan lære av hver enkelt hendelse. Til syvende og sist handler det om å minimere risikoen for det vi frykter mest, nemlig storulykker, sier fagsjef HMS i Norsk olje og gass, Aud Nistov.

Læringen må spres til innretningene offshore
Fra og med 2013 har man utarbeidet og publisert såkalte «faktaark» om olje- og gass-lekkasjer som har forekommet på norsk sokkel. Alle lekkasjer større enn 0,1 kg/s blir inkludert. Faktaarkene gir anonymiserte beskrivelser av hendelsene, inkludert oversikt over umiddelbare og bakenforliggende årsaker, samt læringsaspekter for design og drift, vanligvis basert på interne granskingsrapporter i selskapene.

Vi håper at læring fra disse hendelsene spres blant ansatte på innretningene offshore. Det vil være naturlig om faktaarkene kan gjennomgås på sikkerhetsmøter og i andre fora.  Jeg håper at arbeidet som er lagt ned i dette prosjektet kan bidra positivt på lekkasjestatistikken, sier Aud Nistov, fagsjef HMS. Slik læring er også viktig for de som designer nye anlegg, slik at nye anlegg kan bli lagt bedre til rette for å unngå lekkasjer, fortsetter hun.

God søkefunksjon i faktaarkene
I løpet av de nærmeste ukene vil faktaarkene for samtlige olje- og gasslekkasjer fra 2014 være publisert på norsk, og så følger engelsk oversettelse etter hvert. Faktaarkene for 2013 er allerede publisert. Det er nå også lagt til rette for at man kan søke i alle faktaarkene etter definerte stikkord og termer. Dette innebærer at dersom man eksempelvis er på jakt etter alle hendelser som har skjedd i tilknytning til erosjon i rørsystemer forbundet med sandproduksjon, så kan man søke på ordet «sand» og få oversikt over aktuelle lekkasjer.

Som et tiltak for å samle mest mulig relevant informasjon om olje- og gasslekkasjer i en læringssammenheng, er det også lagt inn lenker til Petroleumstilsynets granskingsrapporter knyttet til olje- og gasslekkasjer på innretningene etter 1.1.2008. De fleste rapportene er tilgjengelig både på norsk og engelsk.

Mer informasjon
Eli Ane Nedreskår, Informasjonssjef Norsk olje og gass, mobil 994 50 101
Aud Nistov, Fagsjef HMS Norsk olje og gass, mobil 415 73 182