Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Olje- og gasseksporten i Nord-Norge større enn all annen eksport til sammen

Selv om olje- og gassvirksomheten bare så vidt er kommet i gang i nord, viser nye tall fra Konkrafts kommende rapport om Nordområdene at eksporten av olje og gass fra nordnorsk sokkel nådde imponerende 58 milliarder kroner i 2014.

- Dette viser med all tydelighet den betydningen oljeaktiviten i nord allerede har for Norge. Enda større vil betydningen for sysselsetting og næringsutvikling bli i årene som kommer sammen med økt aktivitet, sier nestleder i fagforbundet Industri Energi, Frode Alfheim, som leder arbeidet i Konkraft med rapporten.

Den samlede eksporten fra den tradisjonelle industrien er på 36 milliarder kroner fra Nord-Norge i 2014. Legger vi produksjonen av olje og gass på nordnorsk sokkel oppå det, så er vi oppe i en eksport verdt 94 milliarder kroner til sammen. Bare de tre feltene som er i gang til nå i nord, ga eksportinntekter i fjor på 58 milliarder kroner.

- Nord-Norge har for tiden en kraftig vekst i eksporten, blant annet i fiskerinæringen. Dette gir et løft for utviklingen i landsdelen. Disse tallene viser at olje- og gassvirksomheten eksporterer mer fra Nord-Norge enn alt annet næringsliv til sammen. Dette er et kraftfullt bidrag til fellesskapet og til at Norge kan fortsette med å være verdens beste land i bo i, sier administerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

Selv om vi ikke er kommet veldig langt til nå, så er det solide bidrag som gis fra landsdelen både til vanns og til lands.

Den samlede eksporten fra den tradisjonelle industrien er på 36 milliarder i fjor, ifølge tallene i Index Nordland og Universitetet i Nordland. Nordland bidrar mest av fylkene i nord og det er alt fra metaller til sjømat.

Olje og gassproduksjonen startet med feltet Norne i Norskehavet i 1997. Så kom Snøhvit i gang i 2007. Begge disse to har Statoil som operatør. I tillegg kom BPs Skarv utenfor Helgeland i drift i 2012 Det er bare så vidt kommet i gang på nordnorsk sokkel med disse tre feltene. Totalt har man siden 1997 produsert for over 350 milliarder i inntekter.

I arbeidet med å lage den nye Konkraft-rapporten om Nordområdene er tallene blitt beregnet for første gang og det er verdier som igjen gir skoler, barnehager, sykehjem og en lang rekke velferdsgoder.

Med Enis Goliat vil det første feltet med utvinning av olje i Barentshavet komme i gang. Dermed tar produksjonen et nytt steg fremover.

Kontakt;

For Frode Alfheim: Inger Hoff 90058272

For Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Tommy Hansen 909 58450