Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Stor interesse for olje- og gassleting i nord

26 selskaper har søkt om utvinningstillatelser for 23. konsesjonsrunde. – Det viser optimisme rundt aktivitet i nord, sier Schjøtt-Pedersen.

 

Norsk olje og gass er fornøyde med at interessen er stor når det for første gang siden 1994 har blitt gitt tilgang på et helt nytt område på norsk sokkel. Da søknadsfristen gikk ut 2. desember, hadde 26 selskaper søkt om å få tildelt leteområder.

– Søknader fra 26 selskaper, bekrefter at interessen for områdene som ligger i 23. konsesjonsrunde er stor, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

– Interessen for de nye leteområdene viser også at selskapene er optimistiske med tanke på aktivitet i nord, og at de ser et stort potensiale for lønnsom drift i Barentshavet, sier Schjøtt-Pedersen.

Utlysningen i konsesjonsrunden skjer med hovedvekt på Barentshavet, og omfatter totalt 57 blokker, hvor 20 blokker ligger i Barentshavet sør, og 34 blokker i Barentshavet sørøst. Tre av blokkene ligger i Norskehavet.

Større funnsannsynlighet
– At mange selskaper søker, betyr at leteaktiviteten blir stor. Dette gir større sannsynlighet for funn, og kan sikre stor aktivitet i området, sier Schjøtt-Pedersen.

Norsk olje og gass vil understreke betydningen av at det i 23. rundekonsesjonsrunde åpnes for leting i Barentshavet sørøst.

– Det vil bidra til å sikre at norske interesser i dette området blir ivaretatt. Det er av nasjonal interesse å kartlegge geologi og sikre at kunnskapen om området og potensielle ressurser blir kjent for aktørene på norsk side av grenselinjen, sier Schjøtt-Pedersen.

Selskapene som har søkt om utvinningstillatelse er:

 • A/S Norske Shell
 • BP Norge AS
 • Capricorn Norge AS
 • Centrica Resources (Norge) AS
 • Chevron Norge AS
 • ConocoPhillips Skandinavia AS
 • DEA Norge AS
 • Det norske oljeselskap ASA
 • DONG E&P Norge AS
 • E.ON E&P Norge AS
 • Edison Norge AS
 • Faroe Petroleum Norge AS
 • Idemitsu Petroleum Norge AS
 • INPEX Norge AS
 • KUFPEC Norway AS
 • Lukoil Overseas North Shelf AS
 • Lundin Norway AS
 • Moeco Oil & Gas Norge AS
 • OMV (Norge) AS
 • PGNiG Upstream International AS
 • Pure E&P Norway AS
 • RN Nordic Oil AS
 • Spike Exploration AS
 • Statoil Petroleum AS
 • Tullow Oil Norge AS
 • Wintershall Norge AS