Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Naturgass fra Norge - nødvendig for å nå klimamålene

Norsk olje og gass har fra første stund støttet regjeringen og Stortingets klimaforlik, og vi slutter oss derfor til tiltakene som regjeringen har jobbet for i Paris. 

Norsk olje og gass vil gratulere regjeringen, og dem som har vært samlet i Paris, med en ambisiøs avtale. 

Vi hadde imidlertid håpet at det ville bli avtalt mer konkrete virkemidler, og at det jobbes videre med å få på plass en global pris på karbonutslipp. Vi har fra første stund støttet regjeringen og Stortingets klimaforlik, og vi slutter oss derfor til ambisjonene og tiltakene som Norge og regjeringen har arbeidet for i Paris. Disse ambisjonene er helt i tråd med den avtalen som nå vedtas.

Norsk olje- og gasspolitikk, som er trukket opp ved et bredt flertall i Stortinget – herunder opplegget for den 23. konsesjonsrunde - er helt i tråd med den klimapolitikk regjeringen og Stortinget har fastsatt.

Hele sektoren omfattes av det europeiske kvotesystemet og vil gjennom dette virkemiddelet bidra til betydelig reduserte utslipp i tiårene som kommer.

Olje og gass-næringens oppgave er å sikre verden tilgang på energi, ikke minst de områder som mangler tilgang på energi for å nå sine utviklingsmål, samtidig skal vi aktivt bidra til at klimagassutslippene reduseres. Leveranse av naturgass fra Norge er nødvendig for at vi skal kunne nå klimamålene.

Den norske  olje- og gassnæringen vil derfor videreføre og forsterke sin innsats for økt energieffektivitet og teknologiutvikling for å reduserer utslippene.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass. 

For ytterligere kommentarer, kontakt:
Einar Fannemel
Tlf: 41630070