Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Revidert retningslinje for sikkerhets- og beredskapsopplæring

Revidert versjon av retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring og tilhørende fagplaner er nå publisert på Norsk olje og gass’ hjemmeside.

Revideringen har vært et arbeid utført av representanter fra medlemmer i Norsk olje og gass, fagforbundene, Norges Rederiforbund og Petroleumstilsynet som involverte parter. Disse partene er deltakere i Norsk olje og gass' Nettverk for sikkerhets- og beredskapsopplæring.

Fagplanene er nå overført til en ny type dokument, kalt plan for opplæring. Retningslinje 002, anbefalt retningslinje for sikkerhets- og beredskapsopplæring, setter krav til opplæring og gjennomføring av spesifiserte kurs innen sikkerhet og beredskapsopplæring. Plan for opplæring beskriver kursinnholdet til disse kursene.

Kurssentre som tilbyr sikkerhets- og beredskapskurs skal innen 12 uker fra publiseringsdato, 20.01.2016, tilby kurs i henhold til planer for opplæring. Kurstilbydere av sikkerhets- og beredskapsopplæring må godkjennes gjennom Norsk olje og gass’ godkjenningsordning.

Det er publisert 12 planer for opplæring, plan for opplæring førstehjelp og plan for opplæring Helicopter Landing Officer publiseres i februar.

Her er retningslinje og plan for opplæring:

Retningslinje 002

Plan for opplæring

Ytterligere informasjon, kontakt Målfrid Rønnevik, mr@norog.no