Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

EU: Norsk gass er svært viktig

EU bekrefter nok en gang betydningen norsk gass har for Europa.

MØTE: EUs klima- og energikommisær Miguel Arias Cañete og olje- og energiminister Tord Lien. Foto: Erling Kvadsheim

Dagens møte i Brussel er det tredje i rekken der Norge og EU møtes for å drøfte sentrale energispørsmål. Både EUs klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete og olje- og energiminister Tord Lien var til stede. Dette skjer få dager før EU legger frem sin «Vinterpakke» som omhandler bruk av gass.

For Norge var de sterke signalene fra EU om viktigheten av norsk gass svært gledelige. Det er verdt å minne om at vi eksporterte rekordmye gass til Europa i fjor, og det gjør at energikommisæren understreker at «Norges rolle som en langsiktig, pålitelig og forutsigbar leverandør er svært viktig for EU.»

Han understreket videre at gass må være et middel for å erstatte kull, samtidig som det er den aller beste partneren for fornybar kraft.  Når solen ikke skinner og vinden ikke blåser, er gass den mest fleksible energikilden som raskest kan dekke behovet Europa har. Etter Paris vil norsk gass spille en enda viktigere rolle, for eksempel sett i lys av Storbritannia sin beslutning om å stenge ned kullkraftverk og erstatte disse med blant annet gass.

Norge bidrar til Europas forsyningssikkerhet av energi
Vår sokkel har betydelige gjenværende gassvolumer i eksisterende felter og det er et stort potensial for økt utvinning og leting nær eksisterende felt. Men skal vi være en langsiktig gassleverandør på dagens nivå, trenger vi nye funn av en viss størrelse. Da er mulighetene best i de nye områdene. Derfor er det viktig å åpne nye områder.

Ifølge Gasscos rapport om gassinfrastruktur i Barentshavet vil ressursene i dette havområdet spille en nøkkelrolle i å opprettholde norsk gassproduksjon utover 2020-tallet. Studien viser at det kan være store verdier i å utvikle gassressursene i Barentshavet.

Norsk olje og gass har tro på at utstrakt leting i Barentshavet kan bidra til å øke gassressursene i området, og dermed bringe ned kostnadene for et eventuelt gasstransportrør. Da er det også viktig at vi får klare signaler fra EU, som er vår største kunde, om at de vil fortsette å kjøpe norsk gass.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen skal selv til Brussel om to uker for å møte klima- og energikommisær Cañete og Elżbieta Bieńkowska som er EU-kommisær for det indre marked. De skal diskutere EUs kommende vinterpakke og industripartnerskapet mellom EU og norsk olje og gassindustri.

Gassrapporten fra Gassco finner du her.

For mer informasjon, kontakt: Informasjonssjef Erlend Jordal mob: 930 48 292