Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Investeringsanslagene nedjusteres

Men fremdeles ligger investeringstallene for petroleumsvirksomheten på et høyt nivå. Det viser Statistisk sentralbyrås investeringstelling for 1. kvartal 2016.

– Det er som forventet en nedgang i anslagene for oljeselskapenes investeringsplaner. Dette som følge av en dramatisk redusert oljepris, men først og fremst knyttet til arbeidet selskapene gjør med å redusere kostnadene, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass. 

Statistisk sentralbyrås investeringstelling for petroleumsvirksomheten for 1. kvartal 2016 viser et anslag for investeringene på norsk sokkel i 2015 på 189,6 milliarder kroner. Anslaget for 2016 er nå på 163,9 milliarder kroner.

 – Det er viktig å minne om at vi fortsatt har et svært høyt investeringsnivå på norsk sokkel. De nedjusterte tallene som ble lagt frem i dag, er på samme nivå som i 2011-2012.

Moderat nedjustering for 2015 

De samlede investeringene i olje- og gassvirksomheten inkludert rørtransport anslås i investeringstellingen for 1. kvartal 2016 til 189,6 milliarder kroner for inneværende år, som er 3,2 milliarder kroner lavere enn foregående telling. Det er særlig investeringer i feltutbygging, felt i drift og leting som viser nedgang sammenliknet med tilsvarende tall for 2014. Sammenliknet med 2014 innebærer dette en nedgang på 11,5 prosent.

Ytterligere kutt for 2016

Investeringsanslaget for 2016 anslås i tellingen for 1. kvartal 2016 til 163,9 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 7,1 milliarder kroner fra tellingen i 4. kvartal 2015. Det er særlig anslagene for letevirksomhet som trekkes ned – til 16 milliarder kroner, men også feltinvesteringer og rørtransport reduseres sammenliknet med tilsvarende anslag for 2015. Det samlede investeringsanslaget for 2016 er nå 13,3 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2015 gitt i 1. kvartal 2015.

Kontaktperson: Bjørn Harald Martinsen, fagsjef økonomi, tlf: 906 29 877.