Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Ny studie skal styrke helikoptersikkerheten

Oljeselskapene i Norsk olje og gass har besluttet å gjennomføre Helikoptersikkerhetsstudie 3b, for å sikre at norsk sokkel fortsatt er blant de ledende innen helikoptersikkerhet.

Flere års systematisk arbeid i olje- og gassnæringen har ført til at norsk sokkel er blant de ledende innen helikoptersikkerhet. Samtidig skal næringens sikkerhetsarbeid pågå kontinuerlig og drives fremover. Olje- og gassindustrien er tydelige på at risikoen for ansatte skal være så lav som mulig, enten man er på jobb eller på vei til eller fra jobb offshore.

- At vi har et risikonivå i offshore helikoptersikkerhet på linje med sivil luftfart skyldes hardt arbeid og fokus på det forebyggende. Men også på dette området må vi sørge for å være i forkant. Derfor setter vi nå i gang Helikoptersikkerhetsstudie 3b, sier viseadministrerende direktør i Norsk olje og gass, Knut Thorvaldsen.

Oppdatert bilde
Studien som nå settes i gang vil gi et oppdatert bilde av helikoptersikkerheten på norsk sokkel. Den vil også fremme anbefalinger som vil bidra til å opprettholde eller forbedre sikkerheten ved offshore helikoptertransport. Studien skal se på siste års helikopterulykker internasjonalt, og vurdere hvorvidt de tiltak og anbefalinger som ble innført i kjølvannet av disse bør også innføres i Norge.

I tillegg vil sluttrapporten gi et grunnlag for å prioritere de foreslåtte tiltakene ut i fra kost-nytte-vurderinger.

Godt bidrag fra partene
Det er SINTEF som skal gjennomføre studien på vegne av Norsk olje og gass. 16 oljeselskap deltar i tillegg til Petroleumstilsynet, Luftfartstilsynet, Safe og Industri Energi. Partenes bidrag i studien er i seg selv en styrke for helikoptersikkerheten.

Helikoptersikkerhetsstudien som nå settes i gang er den siste i en serie store studier som har blitt gjennomført på norsk sokkel. Den første (HSS-1) dekket perioden 1966–1990, den andre (HSS-2) tok for seg perioden 1990–1998 og den tredje (HSS-3) tok for seg perioden 1999–2009. Den siste studien (HSS-3b) skal dekke perioden 2009 til 2015, og også skue noe fremover i tid.

Risikoen redusert
Samtlige studier viser en gjennomgående trend ved at risikoen forbundet med helikoptertrafikk hele tiden har blitt redusert. Målet med den nye studien er at den gode trenden skal fortsette.

Studien skal være avsluttet 4. kvartal 2016.

Kontaktperson:

Informasjonssjef Maiken Ree, tel 977 55 002