Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Satser på klimateknologi i verdensklasse

Grønn konkurransekraft handler ikke om enten olje og gass eller ikke. Det handler om hvordan vi kan holde utslippene nede.

LAVERE UTSLIPP: Produksjonen av olje og gass fra Norge har 50 prosent lavere utslipp enn gjennomsnittet i verden. Foto: Øyvind Hagen, Statoil

- Norsk olje og gassindustri er en viktig del av fremtidig lavutslippssamfunn, og vi vil bidra aktivt til å skape det. Debatten handler ikke om enten eller. Verden vil ha behov for både fornybar energi og olje og gass også i 2050. Men både produksjon og bruk av olje og gass må slippe ut langt mindre enn i dag, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

I dag, mandag 29. februar, møtes flere topper fra olje- og gassnæringen til dialogmøte i Stavanger sammen med regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Temaet er olje- og gassnæringens omstilling til lavutslippssamfunnet.

Norsk olje og gass, og en samlet norsk petroleumsnæring, ser med bekymring og dypt alvor på klimautfordringen.

Alle anerkjente prognoser viser likevel at olje og gass vil være sentrale energikilder i overskuelig fremtid. 90 prosent av dagens gassleveranser må opprettholdes for å dekke verdens energibehov i 2050. Dette kan vi ikke neglisjere i klimadebatten. Et slikt voksende energibehov kan ikke fornybar energi dekke alene.

Mindre olje og gass fra norsk sokkel vil ikke være gunstig for klimaet. Produksjonen av olje og gass fra Norge har 50 prosent lavere utslipp enn gjennomsnittet i verden.

Skal det kuttes i norsk olje- og gassproduksjon vil erstatningen for europeiske land i stor grad bli olje og gass fra andre land- eller enda mer kull. Hvis all norsk gass levert EU blir erstattet av kull, så vil EUs utslipp øke med 300 millioner tonn CO2, eller seks ganger Norges totale utslipp!

- Norsk olje- og gassnæring må bidra til å løse klimautfordringen gjennom å være best i klassen på lave produksjonsutslipp, energieffektivitet, miljøledelse og sist, men ikke minst på teknologi. Vår næring har satt seg ambisiøse mål om utslippskutt. Dette vil kreve en målrettet satsing på teknologiutvikling, sier Schjøtt-Pedersen.

Norsk olje- og gassnæring har vist gang etter gang at kompliserte teknologiske oppgaver kan løses, med en industri i teknologisk verdensklasse. På samme måte kan vi bruke de kloke hodene i næringen til å bli enda bedre på utslippskutt og klimateknologi.

Dagens dialogmøte legger opp til gode diskusjoner om hvilke muligheter det ligger i å få utviklet en olje- og gassektor som bidrar til energiforsyning og velferd. Samtidig skal vi bidra til å utvikle teknologi, kompetanse og løsninger som sørger for at industrien reduserer fotavtrykket betydelig i årene som kommer.

For mer informasjon, kontakt informasjonssjef Maiken Ree. Mob: 977 55 002