Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Her er tiltakene som skal sikre fremtidig aktivitet

En ny rapport fra BI ved professor Torger Reve foreslår fem tiltak som skal bidra til å sikre fremtidig aktivitet og kompetanse. 

Rapporten som er utarbeidet på vegne av Norsk olje og gass, slår fast at den norske olje- og gassindustrien vil fortsette å være en av våre største og viktigste industrier i overskuelig fremtid. I dag er det olje- og gassfelt under utbygging som vil ha en levetid på minst 70 år. Dette vil kreve ny kunnskap og forvaltning av den eksisterende kompetansen i industrien.

- Det er svært viktig at vi ivaretar den unike kompetansen i olje- og gassindustrien gjennom den krevende tiden vi nå er inne i. Derfor må vi sikre en god kompetanseoverføring og ny kunnskap, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Rapporten varsler fremdeles store endringer i industrien, og lister opp frem anbefalinger som kan bidra til stabil og kontinuerlig aktivitet.

1. Industrien må jobbe mot konservative krefter, og åpne opp for nye ideer og løsninger. Dette inkluderer nye teknologier, standardisering og økt samarbeid.

2. Myndighetene må sikre stabile og langsiktige vilkår for olje- og gassindustrien, slik at det blir mulig å operere på lønnsom måte. Dette inkluderer et økt fokus på forskning og utvikling, og å bidra til å fremme entreprenørskap gjennom ulike forskningsprogrammer. Særlig i omstillingen mot det «grønne skiftet», hvor offshoreteknologi har et stort potensial for teknologioverføring.

3. Åpning av nye områder vil sikre kontinuerlig aktivitet. Nye utbyggingsprosjekter er en av nøkkeldriverne for å sikre teknologisk utvikling. Det er derfor svært viktig at regjeringen vurderer åpning av nye områder.

4. Industrien og myndighetene har en svært viktig jobb i å ikke la kunnskap og kompetanse gå til spille. Rapporten anbefaler at myndighetene tilrettelegger for stabile, langsiktige politiske løsninger som kan bistå næringen gjennom krevende tider. De nylige endringene i permitteringsordningen er et godt eksempel på hvordan man kan bistå næringen i å beholde kompetanse.  

5. Det må stimuleres til entreprenørskap og innovasjon for å ta vare på kompetanse som er bygget opp gjennom en årrekke. Dagens markedssituasjon har ført til en rekke jobbkutt, hvor en rekke høykompetente mennesker står uten jobb. Rapporten anbefaler at myndighetene tilrettelegger for at kunnskapen er ivaretatt og videre utviklet. Dette kan være gjennom stimulering til gründervirksomhet og vekst.

Les hele rapporten her.

Kontaktpersoner: Maiken Ree, tel 977 55 002

                            Erlend Jordal, tel 930 48 292