Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Dette kan sikre aktiviteten på norsk sokkel

I dag startet Olje- og energidepartementet prosessen med en ny TFO-runde. – Viktig for å opprettholde aktivitetsnivået på norsk sokkel, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

NORDOVER: Olje- og energidepartementet retter oppmerksomheten nordover i TFO-runden. 

TFO-rundene (tildeling av blokker i forhåndsdefinerte områder i den modne delen av sokkelen) er svært viktig for aktivitetsnivået og verdiskapingen på norsk sokkel.

– TFO-tildelingene gjør at norsk sokkel fortsatt kan være attraktiv og konkurransedyktig. Det er viktig for å opprettholde sysselsetting og verdiskaping på norsk sokkel – noe som kommer hele samfunnet til gode, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Interesse for Barentshavet
I denne TFO-runden har Olje- og energidepartementet lagt særlig vekt på Barentshavet. Første del av prosessen er en offentlig høring av det forhåndsdefinerte området. I forslaget er de forhåndsdefinerte områdene er utvidet med 53 blokker i Barentshavet og 34 blokker i Norskehavet.

– Oljedirektoratet og mange av oljeselskapene har uttalt at de ser lyst på potensialet i Barentshavet. Derfor er det bra at Olje- og energidepartementet åpner for at disse områdene kan utforskes nærmere, sier Schjøtt-Pedersen. 

 

Kontakt: Informasjonssjef Anders Høgalmen, telefon + 47 45 25 35 15

 

Dette skriver Olje- og energidepartementet om TFO på sine hjemmesider:

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk sokkel. Ordningen ble introdusert i 2003 for å legge til rette for tidsriktig utforskning av de geologiske mest kjente delene av sokkelen.

TFO-området omfatter de geologisk mest kjente områdene på norsk sokkel. I disse områdene går den forventede funnstørrelsen ned. Det letes i stor grad etter mindre funn som ikke kan rettferdiggjøre en selvstendig utbygging, men kan ha lønnsomhet når de sees i sammenheng med andre funn og/eller kan utnytte eksisterende eller planlagte infrastruktur. Det er derfor viktig med tidsriktig utforskning av disse områdene. Forutsigbarhet om hvilke områder som det er mulig å søke på i TFO og jevnt tilsig av nytt areal er viktig for å oppnå en effektiv utforskning. TFO-runder gjennomføres derfor årlig.

Det foretas årlig en vurdering om området omfattet av ordningen (TFO-området) skal utvides. Det er petroleumsfaglige vurderinger som avgjør om nye områder skal legges til TFO-området. Området utvides etter hvert som nye områder utforskes.