Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Bjørn Vidar Lerøen

Mannen som skrev de ti oljebud

I år markeres 50-årsjubileum for norsk olje- og gassvirksomhet. At dette har vært et eventyr hele landet har tatt del i, kan vi blant annet takke en sprek 93-åring fra Narvik for.

Denne uken besøkte Norsk olje og gass' administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, regionsjef Geir Seljeseth og spesialrådgiver Bjørn Vidar Lerøen den 93 år gamle Rolf Hellem i hans hjem i Narvik og takket for hans innsats for Olje-Norge.

Hvem er han? spør du kanskje.

Rolf Hellem er en 93 år gammel tidligere jernbanearbeider. Innvalgt på Stortinget i 1965. Inspirert av fortellingen om oljemulighetene leste han seg opp på nær sagt alt som fantes om olje. I 1971 var han saksordfører for den første store oljemeldingen som ble behandlet i Stortinget. Da utformet den beleste jernbanearbeideren fra Narvik det som senere er kalt «De ti oljebud»:

 

  – Med utgangspunkt i Regjeringens prinsipielle syn, at det utvikles en oljepolitikk med sikte på at naturressursene på den norske kontinentalsokkel utnyttes slik at de kommer hele samfunnet til gode, vil komiteen i tilslutning til dette gi uttrykk for:
  • At nasjonal styring og kontroll må sikres for all virksomhet på den norske kontinentalsokkel.
  • At petroleumsfunnene utnyttes slik at Norge blir mest mulig uavhengig av andre når det gjelder tilførsel av råolje.
  • At det med basis i petroleum utvikles ny næringsvirksomhet.
  • At utviklingen av en oljeindustri må skje under nødvendig hensyn til eksisterende næringsvirksomhet og natur- og miljøvern.
  • At brenning av unyttbar gass på den norske kontinentalsokkel ikke må aksepteres unntatt for kortere prøveperioder.
  • At petroleum fra den norske kontinentalsokkel som hovedregel ilandføres i Norge med unntak av det enkelte tilfelle hvor samfunnspolitiske hensyn gir grunnlag for en annen løsning.
  • At staten engasjerer seg på alle hensiktsmessige plan, medvirker til en samordning av norske interesser innenfor norsk petroleumsindustri og til oppbygging av et norsk, integrert oljemiljø med såvel nasjonalt som internasjonalt siktepunkt.
  • At det opprettes et statlig oljeselskap som kan ivareta statens forretningsmessige interesser og ha et formålstjenlig samarbeid med innenlandske og utenlandske oljeinteresser.
  • At det nord for 62. breddegrad velges et aktivitetsmønster som tilfredsstiller de særlige samfunnspolitiske forhold som knytter seg til landsdelen.
  • At norske petroleumsfunn i større omfang vil kunne stille norsk utenrikspolitikk overfor nye oppgaver.
 
 

Disse ti budene skrev Rolf Hellem tilbake i 1971. På denne tiden bodde han i Oslo, skriver avisen Fremover. Og det var fra hans hjem i hovedstaden at de ti budene ble forfattet. Hellem var i tolv år i industrikomiteen på Stortinget.

I Olje-Norges spede begynnelse var det ikke stor kunnskap om det «sorte gullet». At resten av Stortinget så vel som befolkningen hadde manglende kunnskap dro Hellem fordel av.

– Det var rett og slett ikke så mange som kunne så mye om det. Så jeg brukte mye tid på å lese alt jeg kom over om olje. Dermed satt jeg på all kunnskapen som de andre manglet. Og når det skulle vedtas ble det som jeg ønsket, forteller Hellem til avisen.

Dette har helt fra 1971 vært det prinsipielle grunnlaget for norsk oljepolitikk. Ikke ett ord ble rettet, forteller han til Norsk olje og gass.

Vi hadde med budene i glass og ramme, blomster og marsipankake. Han er en av dem som gikk opp løypa – og som fortjener en takk. Vi ga ham takken – dagen før den spreke 93 åringen satte seg på fly til USA på ferie.