Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Barentshavet viser stort potensial

Oljedirektoratets Ressursrapport viser at det i 2014 ble gjort flest funn og oppdagelse av nye olje- og gassreserver i Barentshavet. Her ligger det store potensialet fremover. 

MEST I NORD: ODs Ressursrapport viser at det meste av ouppdagede ressurser ligger i nord. (Kilde:Oljedirektoratet)

I dag la Oljedirektoratet (OD) frem sin Ressursrapport, og slår fast at kun 47 prosent av de totale forventede ressursene på sokkelen er produsert. De uoppdagede ressursene utgjør 20 prosent. Det betyr at det det er mye olje og gass igjen å finne, og at det er grunnlag for produksjon i svært lang tid.

Les hele rapporten her.

I 2014 ble det for første gang gjort flest funn og påvist mest ressurser i Barentshavet. Ressursestimatet for Barentshavet er økt med 125 millioner sm3 oljeekvivalenter. Oljedirektoratet anslår at det gjenstår å finne nesten tre milliarder standard kubikkmeter (Sm3) væske og gass på sokkelen. Nesten halvparten av de uoppdagede ressursene ligger i Barentshavet.

- Dette viser at Barentshavet stadig blir viktigere for hele landet. ODs Ressursrapport viser at industriens langsiktige og målrettede satsing i nord har vært nyttig. Nå vil resultater fra aktiviteten i 23. lisensrunde gi retning for olje- og gassnæringen i årene fremover, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

ODs Ressursrapport påviser at letevirksomheten fra 2000 til 2014 har tilført samfunnet store verdier, hele 2000 milliarder kroner etter fratrekk av letekostnader.

Den geologiske kartleggingen i uåpnede oområder av norsk sokkel er svært positiv. Dette er informasjon olje- og gassnæringen trenger tilgang til og som vil være svært nyttig for videre utforsking av norsk kontinentalsokkel. 

For mer informasjon:

Informasjonssjef Maiken Ree, tel 977 55 002