Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

En stor takk til oljebyen

I disse dager samles titusener av toppledere, ingeniører, analytikere, politikere, entusiaster, gründere og pionerer til ONS i Stavanger. Arrangementet bringer sammen industrien fra en hel verden til Stavanger. Aldri før har dette møtestedet vært vik

Da ONS slo dørene opp i 2014 var det bekymring rundt en oljepris som nærmet seg 100 dollar. Under  ONS 2016 er realiteten det halve. På disse to årene har olje- og gassindustrien i Norge gjort ett av de største krafttakene i industriens historie for å gjøre norsk kontinentalsokkel fortsatt konkurransedyktig. Det har vært mulig på grunn av et omfattende samarbeid i hele industrien. Operatørselskap og oljeserviceleverandører har stått sammen for å redusere kostnader. Finne felles standarder. Smarte løsninger. Derfor er ONS et viktig møtested for alle deler av industrien for å rette blikket fremover – på nye utfordringer og ikke minst nye muligheter.

Lager folkefest som takk

I år er det 50 år siden olje- og gassindustrien startet sin virksomhet i Norge. For oss som industri er det en god anledning til å se mot de neste 50. Samtidig bruker vi anledningen i år til å takke Stavanger-regionen for et særs godt samarbeid i den tiden vi har hatt sammen frem til nå. Kloke politikere, dyktige lokale bedriftsledere og en befolkning med åpne armer har vært nødvendig for at Rogaland og Stavanger-regionen har blitt sentrum for olje- og gassnæringen i Norge. Som en takk til regionen står olje- og gassindustrien bak den store folkefesten i Vågen under ONS-konserten i år.

Troen på en vital og konkurransedyktig norsk sokkel er sterk hos olje- og gassindustrien, men det er betydelige utfordringer som skal løses. Det er avgjørende at vi klarer å løse verdens klimautfordringer samtidig som vi kan sørge for at verden får nok energi til en økende befolkning og for å sikre energi til de som ikke har tilgang til dette i dag. Energien er grunnsteinen i å bygge et velferdssamfunn. Sammen.

Forpliktet til klimakutt

Industrien har forpliktet seg til å gjøre dramatiske kutt i klimagassutslipp fra produksjonen på norsk sokkel frem til 2050. Vi har i dag ikke alle løsningene for hvordan vi skal klare det, men kloke hoder og gode løsninger finner svarene. Sammen.

Mange, og spesielt i Rogaland, har mistet jobber de siste par årene som en følge av redusert aktivitet i industrien. Det har vært tungt å gi slipp på gode og dyktige kolleger, men nødvendig for å sikre fremtiden til hele landet. Olje- og gassnæringen er Norges desidert største eksportindustri. Industrien bidrar direkte med en femtedel av statens inntekter og er landets største kompetansenæring. Det er et tungt ansvar å sørge for at dette fortsatt skal være virkelighet i de neste tiårene.

Sammen

De neste tiårene på norsk sokkel vil være avhengig av at vi klarer å fortsette det gode samarbeidet vi har utviklet de siste årene. For å være konkurransedyktig i verdens kanskje mest globale marked. Til ONS kommer flere av toppsjefene i de store olje- og gasselskapene. Når de skal vurdere hvor de skal investere de neste tiårene er det vår jobb å gjøre norsk sokkel fortsatt attraktiv.

Vi har hatt gode innspill, diskusjoner og samvær under ONS 2016, som er en viktig arena. Ikke minst for å stå sammen.

Tor Arnesen                                                                   Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
Adm.dir Norske Shell                                                  Adm.dir Norsk olje og gass
Styreleder Norsk olje og gass