Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Forhandlinger i gang for landansatte

Mandag til onsdag denne uken er satt av til forhandlinger på Bransjeavtalen med Industri Energi og Oljeoverenskomsten med Safe, Parat og Negotia.

FORHANDLINGER: Tidligere i dag ble kravene overlevert. Nå skal det forhandles frem til onsdag.

Avtalene det forhandles på omfatter først og fremst ansatte på land, men også funksjonærer til havs, i tillegg til flere av Norsk Industris medlemsbedrifter i Grenland-området. Dette er primært rammeavtaler, noe som blant annet innebærer at lønnstillegg forhandles lokalt på bedriftene.

- De utfordrende tidene vi er inne i nå tilsier at partene må få til avtaleløsninger som styrker konkurransekraften i næringen. Norsk olje og gass ser behov for mer fleksibilitet og det er ikke tid for lønnsdrivende bestemmelser eller nye begrensninger i tariffavtalene som drar kostnadene opp, sier Jan Hodneland som er forhandlingsleder for Norsk olje og gass.

Lav oljepris og et høyt kostnadsnivå har bidratt til nedgang i investeringer og redusert aktivitet på norsk sokkel. Det har ført til at næringen er i en svært krevende situasjon hvor bedrifter og ansatte opplever nedbemanninger og store omstillinger.

- Utfordringene næringen står overfor krever at vi tenker fremover, og at vi gjennom lønnsoppgjøret sammen arbeider for å finne gode og felles løsninger som gjør det mulig å bedre omstillingsevnen og konkurransekraften. Slik kan vi bevare flest mulig arbeidsplasser, sier Hodneland.

Les mer om oppgjørene på vår samleside Tariff 2016

Kontakt
Jan Hodneland, forhandlingsleder Norsk olje og gass, mobil 913 41 301
Kolbjørn Andreassen, kommunikasjonsansvarlig Norsk olje og gass, mobil 952 82 808

Fakta om landavtalene

Mandag til onsdag denne uken er satt av til forhandlinger på Bransjeavtalen med Industri Energi og Oljeoverenskomsten med Safe, Parat og Negotia. Om lag fem tusen ansatte omfattes av avtalene. De fleste jobber på land blant annet i Statoil, BP Norge, ConocoPhillips Norge, Det norske oljeselskap, Eni Norge, Esso Norge, Lundin Norway, Norske Shell, Total E&P Norge, Wintershall Norge, Gassco, Teekay Shipping Norway, KCA Deutag Drilling Norge, ESS Support Services og ASCO Norge.