Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Gassrekord for Norge

Aldri før har det blitt brukt så mye norsk naturgass i Europa som nå. For første gang på mange år har også bruken av gass blitt større enn kull i Tyskland.


EN TITT PÅ NORSK GASSHISTORIE: Troll A-plattformen er blant de mest imponerende installasjonene på norsk sokkel. Troll-feltet er det største gassfunnet som er gjort i Nordsjøen. Foto: Øyvind Knoph Askeland, Norsk olje og gass

Av Erlend Jordal, samfunnskontakt Norsk olje og gass

Energisektoren i Europa blir stadig mer effektiv med lavere utslipp, blant annet som følge av økt bruk av naturgass. EU har annonsert at de ønsker så mye norsk gass som vi kan produsere, og at vi er en stabil og langsiktig partner som de er avhengige av for å nå sine klimamål.  

Hva er situasjonen for gass i Europa nå?

  • Ny rekord for norsk gassalg i 2015: 115,7 BCM i tørrgass og LNG. Se figur til høyre med årene fra 2003 - 2015.
  • For første gang siden 2009 er gassandelen større enn kullandelen i Tyskland i første kvartal. Økningen der var 7 prosent i første halvår. 
  • Gass leverte 51 prosent av strømmen i England i andre kvartal, atom 24 prosent, fornybar 18 og kull 7 prosent. Kull faller markant.

Hvorfor er norsk naturgass så viktig og ettertraktet i Europa? Vel for det første har vi mye gass. Vi er en av de største gasseksportørene til Europa i dag. Over 100 millioner mennesker i Europa forsynes av norsk gass. Dessuten jobber nå Europa målrettet mot å erstatte kull i tiårene fremover, det betyr at de trenger gassen som leveres.

Et viktig tilleggspoeng er at naturgass er de fornybare energikildenes beste partner. Når solen ikke skinner og vinden ikke blåser, har vi gasskraft som kan slås på i løpet av svært kort tid for å dekke den energien som mangler.

En viktig trend

Hva vet vi om fremtidig gassforbruk i Europa?

  • Storbritannia har vedtatt å stenge ned alle kullkraftverk uten karbonfangst og -lagring innen 2025, samt begrense bruk fra 2023, men bygge mer gasskraft.
  • Belgia er nå uten kullkraftverk etter at det siste kraftverket ble stengt i 2016. Landet beholder gasskraft.
  • Nederland øker sine krav på minimum virkningsgrad (energieffektivitet) for sine kullkraftverk i 2017. Det forventes å lede til nedstengning av en rekke anlegg. Beholder gass.
  • Østerrike ønsker å stenge sine gjenværende kullkraftverk innen 2025. Landet beholder gass.
  • Tyskland har som kjent tidligere annonsert at de vil fase ut kjernekraft, men vil ikke redusere gassandelen.

– Bekrefter at norsk gass er ettertraktet

Hva sier de hos oss som transporterer norsk gass til Europa, og som jobber med langsiktige leveranser og den energisikkerheten som Europa vil ha?

Til dette sier ny direktør Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco til Gassmagasinet G21:

Den nye rekorden i gassleveransene bekrefter at norsk gass er ettertraktet som aldri før. De høye leveransene har sammenheng med stabilt høy produksjon på gassfeltene på norsk sokkel, høy pålitelighet/regularitet i gassinfrastrukturen, og høy etterspørsel etter norsk gass.

Gassprisene (se under) er nå de høyeste på ett år. Det er en følge av høyere oljepris, utslippskvoter og beslutninger om å fase ut kullkraft.